Spotkanie członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi

Burmistrz Joachim Wojtala uczestniczył w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Spotkanie odbyło się w Jemielnicy.

Podczas spotkania (5.11.2013r. ) w którym uczestniczyło 54 partnerów zrzeszonych w PSOiRW omawiano przede wszystkim projekty wdrożeniowe „Sieci Najciekawszych Wsi”. W trakcie spotkania uczestnicy wysłuchali trzech referatów. Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński przedstawił kryteria włączenia do „Sieci Najciekawszych Wsi”, Opolski, Wojewódzki Konserwator Zabytków Iwona Solisz omówiła wyniki kwerendy zasobów wsi w województwach w kontekście preselekcji uczestników projektów, Witold Magryś reprezentujący Śląski Związek Gmin i Powiatów omówił natomiast przykładowy projekt wdrożeniowy. Uczestnicy spotkania mieli również okazję pracować w terenie, gospodarze zaprezentowali Jemielnicę jako potencjalnego członka „Sieci Najciekawszych Wsi”. Zapoznano się również z kryteriami uczestnictwa w Sieci ujętymi w  tzw. karcie oceny miejscowości.

Polska_Siec_Wsi_2013_1.jpeg Polska_Siec_Wsi_2013_2.jpeg Polska_Siec_Wsi_2013_3.jpeg Polska_Siec_Wsi_2013_4.jpeg

Ogólnopolską  „Sieć Najciekawszych Wsi” będzie tworzyć kilkanaście sołectw, które zostaną do 2016 r. wyłonione spośród zgłoszonych przez gminy. Do końca 2013r. zakończy się faza preselekcji i w regionie zostanie  wyłonionych minimum 6-8 wsi – uczestników projektów wdrożeniowych. Na kolejnym etapie (2015 r.) niezbędne będzie opracowanie Planu Działania zgodnego z kryteriami uczestnictwa w Sieci.

Gmina Gogolin zgłosiła do tworzonej „Sieci Najciekawszych Wsi” sołectwo Kamień Śl., a samorząd gminy jest żywo zainteresowany uczestnictwem w tej elitarnej organizacji. Sieć będzie obejmować sołectwa, które muszą spełniać wysokie standardy i efektywnie działać, aby się w niej  utrzymać, ciągle poszerzać ofertę i świadcząc usługi na najwyższym poziomie.