Porozumienie

W Gogolinie zostaną utrzymane cztery dodatkowe etaty w Policji. Burmistrz Joachim Wojtala podpisał w tej sprawie stosowne porozumienie z Opolskim Komendantem Wojewódzkim Policji.

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie radni Rady Miejskiej już w lipcu br. wyrazili zgodę na finansowanie z budżetu gminy czterech etatów dzielnicowych na posterunku Policji w Gogolinie. Na mocy Porozumienia zawartego w dniu 22 października 2013 r. etaty będą finansowane od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. Decyzje o mianowaniu dzielnicowych podejmie Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach (posterunek w Gogolinie podlega Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach). Funkcję dzielnicowych będą pełnić osoby zatrudnione w Policji. Porozumienie zostało podpisane przez Burmistrza Gogolina Joachima Wojtalę i pełniąca obowiązki Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Ireną Doroszkiewicz, w obecności Nadkomisarza Przemysława Ilnickiego Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach oraz Naczelnika Gminnego Centrum Reagowania Tadeusza Byrskiego.

porozumienie_1.jpeg

porozumienie_2.jpeg