Spotkanie informacyjne

W Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się spotkanie informacyjne na temat rozwiązań stosowanych przez organizacje i samorządy w Gniewinie, Dolnej Austrii i Burgenlandzie. W spotkaniu uczestniczyli radni, sołtysi i przewodniczący zarządów dzielnic.

Burmistrz Joachim Wojtala przedstawił (21.10.2013r.) sprawozdanie z udziału w drugim spotkaniu członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi oraz sprawozdanie ze spotkania z władzami samorządowymi Gminy Gniewino. Burmistrz przedstawił także sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do Austrii pn. „Europejska Podróż Odnowy Wsi 2013” będącego projektem Kampanii „European Rural Visions 2020”. Podkreślił przy tym, iż koszty podróży członków delegacji do Austrii i Gniewina pokryli organizatorzy. Zebrani omówili również sprawy związane z organizacją uroczystości z okazji 15 – lecia Programu Odnowy Wsi w Gminie Gogolin, zapoznali się z projektem Porozumienia na Rzecz Lokalnego Partnerstwa, mieli również okazję obejrzeć film promocyjny zrealizowany przez gminę Gniewino. Podczas spotkania burmistrz sporo miejsca poświęcił m .in. omówieniu działań promocyjnych w zakresie turystyki i tworzeniu całościowych kompleksów rekreacyjno – wypoczynkowych, a dyrektor Zespołu Rekreacyjno – Sportowego Jerzy Kłeczek, który również uczestniczył w spotkaniu samorządowym w Gniewinie, omówił zagadnienia związane z technicznym utrzymaniem obiektów.

spotkanie.jpeg