Z powodzeniem pozyskują środki

Gmina Gogolin i Gminy Ośrodek Kultury w Gogolinie z powodzeniem aplikują o środki unijne na dofinansowanie projektów. W związku z ogłoszonymi naborami złożono 11 wniosków, których realizację  planuje się w 2014 r. 

Wnioski złożone w ramach Funduszu Mikroprojektów POWT RCz - RP 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu „Pradziad”:

 1. „Razem znaczy lepiej – wizytówka gospodarcza Gogolin – Jablunkov”, wartość zadania 14 970 Euro, wartość dofinansowania 95%. W ramach zadania planuje się wspólne wydanie broszury stanowiącej wizytówkę gospodarczą Gogolina i partnerskiego Jablunkova, wydanie filmu oraz organizację dwóch konferencji gospodarczych. 
 2. „Zielone serce Euregionu”, wartość zadania 16 860 Euro, wartość dofinansowania 95%. W ramach zadania planuje się realizację dwóch spotkań, w Gminie Gogolin i Pisku.  Pasjonaci  sportu i aktywnych form spędzania czasu będą mieli również okazję poznać walory lokalnej kuchni. Zostanie również wydana ulotka promocyjna.
 3. „Karnawał kultur w naszym wspólnym domu – Europie”, wartość zadania 22 360 Euro, wartość dofinansowania 95% (GOK). W ramach zadania planuje się przygotowanie dwóch inscenizacji karnawałowych w Gogolinie i Jablunkovie, wykonanie strojów dla grupy obrzędowej oraz wydanie krótkiego filmu i broszury  promocyjnej na temat zwyczajów karnawałowych.

Wnioski złożone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Kraina św. Anny - Małe Projekty

 1. „Tradycyjnie i rodzinnie w Kamieniu Śląskim - Jarmark Odpustowy u św. Jacka”, wartość zadania 18 778,14 zł, wartość dofinansowania 80%. W ramach zadania planuje się organizację XI Jarmarku Odpustowego „U św. Jacka”, a w nim: VI Zawodów w Rzucie Kamieniem.
 2. „Centrum Aktywacji Wiejskiej w Odrowążu miejscem rozwoju i integracji lokalnej”, wartość zadania 38 813,92 zł, wartość dofinansowania 80%. W ramach zadania planuje się zakup wyposażenia Centrum i wyposażenia kuchni.
 3. „Gminne Centrum Kultury miejscem kultywowania twórczości ludowej i tradycji”, wartość zadania 34 432,17 zł, wartość dofinansowania 80% (GOK). W ramach zadania planuje się zakup gablot oraz zakup opolskich strojów ludowych.
 4. „Świąteczne tradycje z kroszonką - Jarmark Wielkanocny połączony z warsztatami kroszonkarskim”, wartość zadania 13 530,56 zł, wartość dofinansowania 80% (GOK). W ramach zadania planuje się organizację jarmarku wielkanocnego, warsztatów i konkursu oraz wydanie folderu z opracowanym wzornictwem na tradycyjną opolską kroszonkę.  

Wnioski złożone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Kraina św. Anny - Odnowa i Rozwój Wsi

 1. „EKO ciepło w DSS św. Barbara w Kamionku”, wartość zadania 40 202,77, wartość dofinansowania 80%. W ramach zadania planuje się budowę systemu solarnego służącego do podgrzewania wody użytkowej dla mieszkańców DSS –u.
 2. „Poprzez sportową aktywność mieszkańcy Malni dbają o środowisko Krainy”, wartość zadania 288 722,25 zł, wartość dofinansowania 80%. W ramach zadania planuje się budowę ekologicznego boiska sportowego stanowiącego część terenu sportowo – rekreacyjnego.
 3. „Poprzez sportową aktywność do integracji mieszkańców Górażdży”, wartość zadania 188 522,27 zł, wartość dofinansowania 80%. W ramach zadania planuje się zagospodarowanie terenu przy stawie  na boisko sportowe do gry w piłkę siatkową.
 4. „Poprzez sportową aktywność mieszkańcy Kamienia Śląskiego dbają i środowisko Krainy”, wartość zadania 289 567,37 zł, wartość dofinansowania 80%. W ramach zadania planuje się budowę ekologicznego boiska sportowego  stanowiącego część terenu sportowo – rekreacyjnego.