Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej liczne grono zasłużonych  nauczycieli i pracowników  oświaty Gminy Gogolin zostało odznaczonych i nagrodzonych przez Burmistrza Gogolina.  Święto zwieńczył koncert muzyczny.

Uroczystość odbyła się 16. października br. w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie z udziałem Burmistrza Gogolina Przewodniczącego Rady Miejskiej, Zastępcy Burmistrza Gogolina, Przewodniczącej Komisji Oświaty Rady Miejskiej, Naczelnika Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji, Przewodniczącej Oddziału ZNP w Gogolinie, Przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Oświaty „Solidarność” oraz nauczycieli, pracowników administracji oświatowej i obsługi. Burmistrz Joachim Wojtala i ks. Aleksander Sydor złożyli zebranym życzenia, dziękując jednocześnie za dobrą współpracę i wszelkie działania na rzecz kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

Burmistrz wręczył również listy gratulacyjne nauczycielom i pracownikom odznaczonym przez Prezydenta RP i Ministra Edukacji Narodowej. Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych oraz wyróżniający się nauczyciele otrzymali także Nagrody Burmistrza Gogolina  Podczas uroczystości odbyło się także ślubowanie nauczycieli, którzy uzyskali stopnie awansu zawodowego. Ślubowanie złożyli: Justyna Łapuńka, Koryna Konopka i Adam Boszczar. Listy gratulacyjne otrzymali również dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia: Dorota Koncewicz i Andrzej Bonkosz, a także Prezes Oddziału ZNP w Gogolinie Daniela Brüll, Przewodnicząca MOZ NSZZ Solidarność Maria Wronka oraz kierownik zespołu „Aksamitki” Ewa Wawrzynek. Maria Wronka odczytała życzenia przekazane przez Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Krapkowicach. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w godzinach wieczornych, odbył się koncert dedykowany nauczycielom i pracownikom oświaty. „Najpiękniejsze ballady i romanse śpiewał Marek Ravski. Koncert odbył się dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych w Opolu, w ramach projektu „Kopalnia dźwięku”.

 

 

W dniu 14 października 2013 r., podczas uroczystości w Filharmonii Opolskiej Wojewoda Opolski, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uhonorował nauczycieli i pracowników szczególnie zasłużonych dla opolskiej oświaty.  Medal Komisji Edukacji Narodowej, w imieniu Ministra Edukacji Narodowej wręczyła Halina Bilik - Opolski Kurator Oświaty i Rafał Rippel - Opolski Wicekurator Oświaty.

Odznaczeni nauczyciele i pracownicy

 1. Kinga Kaptur – dyrektor PSP nr 3 w Gogolinie - Srebrny Krzyż Zasługi
 2. Marek Doleżych nauczyciel  PSP  w Malni – Brązowy Krzyż Zasługi
 3. Maria Sczakiel – pracownik obsługi PSP nr 3 w Gogolinie - Medal Złoty za Długoletnią Służbę
 4. Teresa Bielewicz – nauczyciel PSP w Malni - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
 5. Danuta Grobosz – nauczyciel PSP w Malni - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
 6. Dorota Lakota – nauczyciel PSP nr 3 w Gogolinie Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
 7. Danuta Grobosz – nauczyciel PSP w Malni - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
 8. Nina Mielczarek – nauczyciel PSP w Malni – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
 9. Maria Wiencek – pracownik administracyjny PSP w Malni - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
 10. Małgorzata Góralska – nauczyciel PSP nr 3 w Gogolinie - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
 11. Mariola Malkusz - nauczyciel PSP nr 3 w Gogolinie - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
 12. Teresa Brzezińska – Pawliszyn – pracownik samorządowy - Medal Komisji Edukacji Narodowej

Nagrody Burmistrza Gogolina

Zespół Szkół w Gogolinie

 1. Violeta Zajączkowska – dyrektor
 2. Anna Stanisławska – nauczyciel
 3. Magdalena Tomeczek – nauczyciel
 4. Łukasz Wojtkiewicz – nauczyciel

PSP nr 2 w Gogolinie

 1. Renata Kochanowska – dyrektor
 2. Bernadeta Konieczna -  nauczyciel
 3. Monika Popiel – nauczyciel
 4. S. Beata Malinowska - nauczyciel

PSP nr 3 w Gogolinie

 1. Kinga Kaptur – dyrektor
 2. Dominika Fesser – nauczyciel
 3. Kornelia Miemczyk – wicedyrektor
 4. Andrzej Halski – nauczyciel

PSP w Malni

 1. Krystyna Tupko – dyrektor
 2. Teresa Bielewicz – nauczyciel
 3. Dorota Halska  - nauczyciel

PSP Kamień Śl.

 1. Tomasz Sochański – dyrektor
 2. Sabina Thiel - nauczyciel

PP nr 1 w Gogolinie

 1. Elżbieta Nowak – dyrektor
 2. Maria Nędza – nauczyciel

PP nr 3 w Gogolinie

 1. Katarzyna Figiela – dyrektor
 2. Gizela Sapok - nauczyciel