Zdrowa Gmina

W Gminie Gogolin rozpoczęła się realizacja IV edycji programu prozdrowotnego „Zdrowa Gmina”. Dla mieszkańców przygotowano szeroką ofertę bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich.

Spotkanie z tej okazji odbyło się 3 października 2013 r. w Zespole Szkół w Gogolinie. Wykład pt. „Zagrożenie nowotworowe oraz profilaktyka onkologiczna”, inaugurujący program, wygłosił dr Marek Świerc z Opolskiego Centrum Onkologii. Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia Andrzej Mrowiec poinformował szczegółowo o celach i założeniach programu, zaprosił również do uczestnictwa w badaniach i konsultacjach. Do badań prewencyjnych zachęcała także Wanda Kasprzak prezes Klubu „Amazonka” działającego przy OCO. W spotkaniu uczestniczył również dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krapkowicach, Zastępca Burmistrza Gogolina, duchowni, radni, naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolina, naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Gogolin, członkowie Akademii Trzeciego Wieku, sołtysi oraz młodzież szkolna. Spotkanie inauguracyjne zakończył występ zespołu mażoretek działającego  pod kierunkiem Ewy Wiory w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie.

zdrowa_gmina_01.jpeg zdrowa_gmina_02.jpeg zdrowa_gmina_03.jpeg zdrowa_gmina_04.jpeg zdrowa_gmina_05.jpeg