Wizyta w Austrii

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala uczestniczył w Europejskiej Podróży Odnowy Wsi 2013 będącej projektem Kampanii European Rural Visions 2020. Hasłem przewodnim podróży było - „Uczyć się od siebie, wspólnie kształtować Europę”.

W gminach  Dolnej Austrii i Burgenlandu uczestnicy programu mieli okazję zapoznać się (23-26.09.) z rozwiązaniami stosowanymi w zakresie odnawialnych źródeł energii i nowoczesnego budownictwa oraz turystyki wiejskiej, gospodarki regionalnej i promocji regionalnych produktów. Wiele miejsca poświęcono zagadnieniom związanym z wdrażaniem innowacyjnych projektów społecznych, szczególnie projektów realizowanych w odpowiedzi na postępujące zmiany demograficzne. Zaproszenie Gminy Gogolin do udziału w tym przedsięwzięciu jest znakomitą okazją do skorzystania z dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w Austrii.  W podróży studyjnej uczestniczył Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, samorządowcy i liderzy Programu „Odnowa Wsi”.

Podczas spotkania z członkami Zarządu Europejskiego Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE, z inicjatywy Wojewody Opolskiego, burmistrz J. Wojtala został zaproszony do współpracy w ramach międzynarodowej grupy roboczej w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji z Austrii, Niemiec, Włoch i Szwajcarii. Członkowie zespołu będą się dzielić dobrymi praktykami i doświadczeniami wypracowanymi w poszczególnych regionach w zakresie zagadnień ważnych w przyszłości dla rozwoju obszarów wiejskich. Zaplanowano również trzy kolejne spotkania, które odbędą się we Wrocławiu i Nadrenii – Palatynacie, a spotkanie podsumowujące - w Szwajcarii.

wizyta_Austria.jpeg

W ramach programu podróży studyjnej uczestnicy odwiedzili m. in. gminę Zillingtal, która jest modelowym regionem jeśli chodzi o gospodarkę energetyczną. W Zillingtal i Prellenkirchen rozmawiano m. in. o nowoczesnej koncepcji zaopatrzenia gminy w energię i koncepcjach wykorzystania terenów zielonych i kształtowania obrazu wsi. Wiele miejsca poświęcono energii wiatrowej, słonecznej i energii  produkowanej w biogazowniach. Sporo uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z rewitalizacją obiektów i promocją regionalną.

Uczestnicy podróży zapoznali się również z realizacja projektów społecznych, a szczególnie z założeniami polityki senioralnej. W Grafenwörth zapoznano się z filozofią Centrum Socjalnego SeneCura – specjalistycznego ośrodka opieki nad ludźmi starszymi. Prezentowano również innowacyjne rozwiązania w zakresie „architektury bez barier” i tzw. „domy generacyjne”, gdzie w jednym budynku mieszkają seniorzy, rodziny wielodzietne i ludzie młodzi (mieszkania do wynajęcia), co sprzyja budowaniu więzi międzypokoleniowych. Tam też zapoznali się również ideą „mieszkań serwisowanych”, gdzie seniorzy korzystają z szerokiego zaplecza pomocowego, w tym wspólnych centrów socjalnych. Takie rozwiązania mają na celu stworzenie optymalnych warunków do tego, aby seniorzy jak najdłużej, w poczuciu bezpieczeństwa  pozostali w swoich środowiskach.

W najbliższym czasie, na zaproszenie Wojewody Opolskiego, dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie będzie miał okazję zapoznać się z kolejnymi rozwiązaniami w zakresie polityki senioralnej stosowanymi w Austrii. „Opieka i wsparcie osób starszych w Austrii” to temat przewodni planowanej podróży studyjnej. Zaproszenie przedstawiciela Gminy Gogolin jest odpowiedzą na zaangażowanie gminy w zakresie polityki społecznej. Należy także przypomnieć, iż w maju br. gminę Gogolin odwiedziła delegacja gości z Niemiec i Austrii reprezentujących prospołeczne organizacje AWO Hessen -  Süd i Hilfswerk Ősterreich.

***

Gmina Gogolin aktywnie uczestnicząca w Programie „Odnowa Wsi” i wielokrotnie gościła również  przedstawicieli europejskich gmin zrzeszonych w Europejskim Stowarzyszeniu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE, które było organizatorem tegorocznej podróży studyjnej.