Wybory w Gogolinie-Strzebniowie

Mieszkańcy dzielnicy Gogolin – Strzebniów wybrali Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy. Zebranie odbyło się 13 września br., uczestniczyło w nim 25 osób posiadających czynne prawo wyborcze. W wyniku wyborów Przewodniczącą została Agnieszka Porada dotychczasowa członkini Rady Sołeckiej, która uzyskała 20 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”, 1 głos oddano jako  nieważny.

Agnieszka Porada_net.jpeg

Jako że Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy została członkini Zarządu Dzielnicy, porządek obrad zebrania został rozszerzony, przeprowadzono jednocześnie wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej. Zgłoszono dwóch kandydatów, którzy otrzymali następującą ilość ważnych głosów: Franciszek Holeczek (21 głosów), Andreas Malek (3 głosy). Członkiem Zarządu Dzielnicy został Franciszek Holeczek. W wyborach uzupełniających uczestniczyło 25 osób, w głosowaniu oddano 1 głos nieważny.

wybory_Strrzebniow.jpeg