Z wizytą w Gniewinie

W Gniewinie odbyło się  II spotkanie Członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. W spotkaniu uczestniczyła trzyosobowa delegacja z gminy Gogolin.

Tematem przewodnim spotkania, które odbyło się w dniach 9 - 11.09. br. było „Menadżerskie zarządzanie a strategia rozwoju wsi”. W spotkaniu członków PSOiRW uczestniczył Burmistrz Gogolina, Sekretarz Gminy oraz Dyrektor Zespołu Rekreacyjno – Sportowego. Bogaty program rozpoczęła wizyta studyjna przygotowana przez gospodarzy. Uczestnicy mieli m. in. okazję zwiedzić obiekty zrealizowane na Euro 2012 i zapoznać się ze strategią rozwoju gminy. Trzeba przy tym dodać, iż Gniewino gościło podczas Mistrzostw Europy drużynę narodową Hiszpanii i posiada znakomite zaplecze sportowo – turystyczne. W drugim dniu odbyło się spotkanie plenarne członków PSOiRW w którym uczestniczył m. in. Wojewoda Pomorski, Ryszard Stachurski, Wojewoda Opolski, Ryszard Wilczyński i Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich, Anna Grygierek – Przewodnicząca PSOiRW i Burmistrz Strumienia, przedstawiciele wojewody i marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wójt Gniewina. Podczas obrad dzielono się „dobrymi praktykami” w zakresie zarządzania rozwojem obszarów wiejskich, wojewoda R. Wilczyński omówił zakres przygotowań do realizacji projektu „Sieć Najciekawszych Wsi”, przekazano także informacje ze spotkania Prezydium PSOiRW w Dzierżoniowie. Ważną częścią spotkania prezydialnego była prezentacja doświadczeń gmin zrzeszonych w PSOiRW oraz prezentacja gmin kandydujących do tej organizacji. Gmina Gogolin należąca do Sieci, wsparła w tym Gminę Jemielnica. Uczestnicy mieli również okazję uczestniczyć w podróży studyjnej do pobliskiej Gminy Choczewo, która posiada szeroki pas bezpośredniego dostępu do morza. Organizatorem spotkania była Gmina Gniewino i Śląski Związek Gmin i Powiatów – Sekretariat PSORiW.

 

 

Zaproszenie organizatorów Spotkania członków PSORiW zbiegło się z zaproszeniem Wójta Gminy Gniewino - Zbigniewa Walczaka. Burmistrz Joachim Wojtala oraz członkowie delegacji złożyli propozycję zawiązania współpracy partnerskiej. Propozycja została przyjęta, istnieją tym samym realne możliwości bliższego i efektywnego współdziałania. Jednym z celów współpracy będzie promowanie przez samorządy walorów gmin partnerskich i zachęcenie mieszkańców do korzystania z posiadanego potencjału. W ramach planowanej współpracy zostanie położony szczególny nacisk na stworzenie oferty dla dzieci i młodzieży. Należy dodać, iż w 2012 r. wójt Z. Walczak gościł w Gminie Gogolin, uczestniczył również w Dożynkach Wojewódzkich w Gogolinie. W 2013 r. dwukrotnie odwiedził gminę z grupami samorządowców i lokalnych liderów.

Gmina Gniewino jest gminą wiejską położoną w województwie pomorskim; gminę tworzy 12 sołectw (prawie 7300 mieszkańców). W obrębie gminy leży Jezioro Żarnowieckie oraz Jezioro Choczewskie, które łączy Gminę Gniewino i Choczewo.