Wizyta gości z Ukrainy

Gminę Gogolin odwiedzili przedstawiciele Iwanofrankiwskiej Rady Obwodowej. W Kamieniu Śl. dyskutowano o Programie Odnowa Wsi.

Na zaproszenie Sejmiku Województwa Opolskiego szesnastoosobowa delegacja z Iwanofrankiwska odwiedziła Opole, Brzeg, Krapkowice oraz Kamień Śl. i Kamionek. W Kamieniu Śl. odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z działaniami na rzecz rewitalizacji i rozwoju wsi. Gości powitała Mariola Szachowicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Krzysztof Długosz - Zastępca Burmistrza Gogolina, który przedstawił sytuację społeczno – gospodarczą gminy. Dyrektor M. Szachowicz omówiła założenia Programu Odnowa Wsi  i jego realizację w województwie opolskim oraz działania mające na celu promocję dziedzictwa kulinarnego Opolszczyzny i promocję produktu tradycyjnego. Krzysztof Reinert – Gminny Koordynator Programu  „Odnowa Wsi” przedstawił zaś działania prorozwojowe podejmowane przez Gminę Gogolin na terenach wiejskich, a realizowane poprzez Program Odnowa Wsi. W ramach prezentacji „Budzenie starego do nowego życia. Odnowa Wsi jako klucz do kreowania właściwego rozwoju wsi” została przedstawiona realizacja najważniejszych inicjatyw podejmowanych w sołectwach Gminy Gogolin. Patrycja Bugno – specjalista ds. funduszu sołeckiego służyła natomiast informacją na temat warunków dysponowania i wykorzystania tych środków przez sołectwa. Goście zapoznali się również z projektami realizowanymi przez mieszkańców Kamienia Śl., które zaprezentował sołtys Zbigniew Kawa. Wśród nich znalazła się Izba Tradycji w której wysłuchali krótkiego występu miejscowego zespołu folklorystycznego. Po przybyciu do sołectwa Kamionek gości powitała sołtys Sabina Placheta i Zespół Folklorystyczny „Szwarne Dziołchy”.

Iwanofrankiwsk_1.jpeg Iwanofrankiwsk_2.jpeg Iwanofrankiwsk_3.jpeg Iwanofrankiwsk_4.jpeg