Polsko - czeska współpraca

Burmistrz Gogolina uczestniczył w konferencji podsumowującej realizację polsko – czeskiego projektu wydawniczego. Konferencja była również okazją do podsumowania współpracy prowadzonej przez gminę z Regionem Jablunkovskim.

Podczas konferencji (30.08.) przedstawiono wyniki polsko – czeskiego projektu „Poznajmy się” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach i Związek Gmin Ziemi Jablunkovskiej. Jednym z celów projektu było wspólne wydanie przewodnika promującego gminy powiatu i gminy zrzeszone w Związku. Cieszy fakt, iż w Przewodniku poświęcono sporo miejsca walorom turystycznym Gminy Gogolin, znalazło się w nim również wiele atrakcyjnych zdjęć promujących gminę. Burmistrz Joachim Wojtala odnosząc się do podjętej inicjatywy wskazał na początki współpracy polsko – czeskiej podjętej przez ówczesne władze. Partnerzy z Czech uczestniczyli w 2001 r. w I Powiatowym Jarmarku Kultury, z upływem lat współpraca znacznie się umocniła. Zawiązano m. in. współpracę partnerską pomiędzy Gogolinem i Jablunkovem, znakomicie przebiega także realizacja wspólnych projektów z Piskiem. W bieżącym roku, we wspólnych projektach uczestniczy ponad 300 mieszkańców. Burmistrz podkreślił przy tym znaczenie kontaktów zawiązanych pomiędzy szkołami i organizacjami zrzeszającymi seniorów. W konferencji uczestniczyła Renata Pavlinova – Starosta Gminy Dolni Lomna i Przewodnicząca Związku Gmin Jablunkovskich na ręce której burmistrz J. Wojtala złożył podziękowania za tworzenie dobrych warunków umożliwiających owocną współpracę i pogratulował udanego pomysłu i profesjonalnego opracowania.

konferencja_1.jpeg konferencja_2.jpeg konferencja_3.jpeg konferencja_4.jpeg