Srebrny Medal za Zasługi dla Policji dla Burmistrza Gogolina

W trakcie zorganizowanych w Opolu wojewódzkich obchodów Święta Policji (24.07) Komendant Główny Policji wręczył wyróżniającym się policjantom a także osobom i instytucjom współpracującym z policją odznaczenia i wyróżnienia.

Uroczystości wojewódzkie rozpoczęły się od przekazania do użytkowania policjantom strzelnicy sportowej na której będą mogli doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Punktualnie w południe w Katedrze Opolskiej odprawiona została msza św., której przewodniczył biskup opolski Paweł Stobrawa. Udział w niej, prócz licznych delegacji policjantów ze wszystkich powiatów Opolszczyzny wzięli także przedstawiciele władz rządowych i samorządowych z Wicewojewodą Antonim Jastrzembskim i Marszałkiem Województwa Opolskiego Józefem Sebestą na czele.

Po mszy, w marsz wygrywanych melodii przez orkiestrę reprezentacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji  w Katowicach, wszyscy przeszli na opolski rynek, gdzie rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Gościem specjalnym opolskich policjantów był Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński. Niewątpliwie była to wspaniała okazja do przekazania licznych awansów i wyróżnień resortowych. Wyróżniono także osoby i instytucje szczególnie zasłużone we współpracy z policją. „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji” uhonorowano Burmistrza Gogolina Joachima Wojtalę. Odznaczenie to zostało przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji a medal wręczył osobiście Komendant Główny Policji, w asyście pełniącej obowiązki komendanta wojewódzkiego policji inspektor Ireny Doroszkiewicz. Minister Spraw Wewnętrznych przyznał to zaszczytne wyróżnienie Burmistrzowi J. Wojtali za wybitne osiągnięcia i wsparcie Policji w dziedzinie realizacji ustawowych zadań.