Z wizytą w gminie Gogolin

W Gminie Gogolin gościła grupa samorządowców i liderów Programu Odnowa Wsi z Powiatu Gostyńskiego. Goście zapoznali się z procesem wdrażania Programu w sołectwach.

Wyjazd studyjny do Gminy Gogolin (6-7.07.) zorganizował Prezes Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska”, Senator RP Marian Poślednik. Goście mieli okazję zapoznać się z działalnością społeczną w sołectwach, a szczególnie z realizacją zadań finansowanych z funduszu sołeckiego. Odwiedzili Gogolin i wybrane sołectwa, gdzie spotkali się z liderami Programu Odnowa Wsi oraz członkami lokalnych stowarzyszeń. Gościom towarzyszył burmistrz Joachim Wojtala, który wraz z liderami odpowiadał na bardzo liczne pytania dotyczące inwestowania w sołectwach i aktywizowania życia społecznego. W Choruli goście zostali przyjęci w Centrum Aktywizacji Wiejskiej, gdzie sołtys Irena Kubiczek przedstawiła historię powstania tego obiektu. W Kamieniu Śl. sołtys Zbigniew Kawa oprowadził po miejscowości, przedstawił także zrealizowaną inwestycję – zagospodarowanie stawu. W sołectwie Kamionek gości zostali przyjęci w Domu Spokojnej Starości Św. Barbara a sołectwo zaprezentowali: sołtys Sabina Placheta, radny Józef Przybyła  oraz miejscowi liderzy. Burmistrz oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Iwona Cimek zaprosili gości do budynku Centrum, gdzie zapoznali się z jego technicznym funkcjonowaniem oraz ofertą programową. Goście mieli również okazję spróbować lokalnych potraw i wypieków m. in. kamieńskich rogalików św. Jacka.

 

 

Z wizytą  liderów z Powiatu Gostyńskiego zbiegła się wizytą Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Gostyń, która zorganizowała sobie pobyt we własnym zakresie. Orkiestra z Gostynia wraz z Miejską Młodzieżową Orkiestrą Dętą uczestniczyła w warsztatach muzycznych, które zakończyły się  wspólnym koncertem w ośrodku Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śl. i w sanktuarium na Górze św. Anny. W Kamieniu Śl. wystąpiła również grupa mażoretek z Gostynia. W koncercie uczestniczyli samorządowcy i liderzy z Gostynia.