Programy wakacji

Pierwsze dway tygodnie bardzo oczekiwanego, szczególnie przez dzieci i młodzież okresu wakacji już za nami. Jak co roku specjalną ofertę spędzenia wolnego czasu zarówno w mieście, jak i w poszczególnych miejscowościach gminy przygotowały jednostki kultury i placówki oświatowe. Warto z tych ofert skorzystać.

A oto jak to przedstawiają się przygotowane programy:

G O G O L I N

PDFPlan wakacji_Gminny Ośrodek Kultury.pdf

PDFPlan wakacji_Zespół Szkól w Gogolinie.pdf

PDFPlan wakacji_PSP nr 2 Gogolin.pdf

PDFPlan wakacji_PSP nr 3 Gogolin.pdf

PDFPlan wakacji_świetlica Gogolin.pdf

PDFPlan wakacji_świetlica Strzebniów.pdf

sloneczko.gif

C H O R U L A

PDFPlan wakacji_świetlica Chorula.pdf

sloneczko.gif

G Ó R A Ż D Ż E

PDFPlan wakacji_SPSP Górażdże.pdf

PDFPlan wakacji_świetlica Górażdże.pdf

sloneczko.gif

K A M I E Ń  Ś L Ą S K I

PDFPlan wakacji_PSP Kamień Śląski.pdf

PDFPlan wakacji_świetlica Kamień Śląski.pdf

sloneczko.gif

K A M I O N E K

PDFPlan wakacji_świetlica Kamionek.pdf

sloneczko.gif

M A L N I A

PDFPlan wakacji_PSP Malnia.pdf

PDFPlan wakacji_świetlica Malnia.pdf

sloneczko.gif

O B R O W I E C

PDFPlan wakacji_świetlica Obrowiec.pdf

sloneczko.gif

O D R O W Ą Ż

PDFPlan wakacji_świetlica Odrowąż.pdf

sloneczko.gif

Z A K R Z Ó W,  D Ą B R Ó W K A

PDFPlan wakacji_świetlica Zakrzów.pdf