Kamionek w konkursie Piękna Wieś opolska

Kamionek wizytowała (11.06.) komisja oceniająca sołectwo w ramach konkursu „Piękna Wieś Opolska”. Sołectwo startuje w kategorii „Najpiękniejsza Wieś”.

W godzinach porannych członków komisji powitali sołtys Sabina Placheta, radny Józef Przybyła oraz burmistrz Joachim Wojtala, obecni byli  przedstawiciele mieszkańców sołectwa oraz koordynator Programu Odnowa Wsi w Gminie Gogolin Krzysztof Reinert. Gospodarze przedstawili zadania realizowane w sołectwie m. in. małą architekturę, zagospodarowanie skarp, stawu oraz przystanku autobusowego. Członkom komisji przedstawiono również kompleks ogólnodostępnych boisk sportowych, a w Domu Spokojnej Starości Św. Barbara przedstawiono program działań mających na celu integrację mieszkańców i pensjonariuszy. Komisja wizytowała również przedszkole stowarzyszeniowe oraz świetlicę młodzieżową, gdzie dzieci pod opieką Barbary Herok piekły pierniczki. Podczas wizytacji zaprezentował się również działający w Kamionku klub biegacza i grupa strongmanów.

wizytacja_Kamionek_00.jpeg wizytacja_Kamionek_01.jpeg wizytacja_Kamionek_02.jpeg

W budynku restauracji „Kasztelanka” przygotowano prezentację obrazującą realizację zadań w sołectwie od czasu przystąpienia do Programu Odnowa Wsi (2003) do ostatniej wizyty komisji konkursowej w 2009 r. oraz działania podjęte po otrzymaniu nagrody w konkursie Piękna Wieś Opolska. Mieszkańcy sołectwa przedstawili również najbliższe plany działań na rzecz miejscowości, w tym realizację projektu „Owocowa Wieś”. Przy współdziałaniu mieszkańców w Kamionku zostaną posadzone stare odmiany drzew owocowych, które będą „ogólnodostępne”, z owoców będą korzystać mieszkańcy i goście. W związku z tym projektem członkowie komisji otrzymali ulotki informujące o planowanym zadaniu.