Tańsza energia dla jednostek Gminy Gogolin

Został wyłoniony dostawca energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy. Gmina Gogolin uczestniczyła w przetargu na zakup energii wraz z 30 gminami z województwa opolskiego zrzeszonymi w tzw. „grupie zakupowej”.

Dostawcą energii elektrycznej dla wszystkich członków tzw. „grupy zakupowej” została firma Corrente Sp. z o. o., która zaproponowała cenę 40% niższą w stosunku do obecnej ceny taryfy C-11 (taryfa najczęściej występująca w umowach). Gminy zrzeszone w „grupie zakupowej” reprezentowała w przetargu Gmina Kędzierzyn – Koźle.

To niezwykle korzystne dla budżetu gminy rozwiązanie było możliwe dzięki przynależności Gminy Gogolin do Związku Gmin Śląska Opolskiego, który już od dwóch lat prowadzi działania na rzecz racjonalizacji wydatków na energię elektryczną wykorzystywaną w gminach. Koszty energii stale wzrastają, a kwoty, które jednostki organizacyjne gminy Gogolin płacą za energię elektryczną stanowią zawsze znaczną pozycję w budżecie. W związku z tym  postanowiono skorzystać z możliwości jaką daje „grupa zakupowa”.

W grudniu ubiegłego roku, na wniosek Burmistrza Gogolina radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Gogolin do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu. Pierwszym bardzo ważnym zadaniem, który Gmina Gogolin zamierzała zrealizować była właśnie  uczestniczenie  w „grupie zakupowej” dzięki której (już w ubiegłym roku) 23 gminy w niej zrzeszone kupiły energię po korzystnej cenie. Udało się wówczas o 25% obniżyć cenę nabycia energii w stosunku do cen, jakie zawarte były w umowach z dostawcami przed przetargiem. Suma deklarowanych wtedy przez jednostki kwot związanych z planowanym zapotrzebowaniem na energię w latach 2012-2013 wyniosła łącznie, niecałe 21 mln. Ostatecznie, po zakończeniu procedury przetargowej, udało się zrealizować zadanie za 15,5 mln zł.

Poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Gogolin będą podpisywały umowy z nowym dostawcą – od lipca do września br.