Ruszają kolejne inwestycje

Rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie: zadanie „Ligonia”, zadanie „Strzebniów”, w tym ul. Czereśniowa. Budowa sieci  powinna być ukończona w lipcu 2014 r.

Budowa kanalizacji rozpocznie się już na przełomie lipca i sierpnia br. Zadanie Strzebniów obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego, Słonecznej, Plebiscytowej, Kozielskiej, Czereśniowej oraz na terenie  planowanej w tym rejonie zabudowy. Całkowita długość budowanej sieci – 5 306 m, zadanie obejmuje również budowę 89 przykanalików (przyłączy do budynków) oraz 3 przepompownie ścieków. Zadanie Ligonia obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 3 987 m w ul. Ligonia, Krótkiej, Młyńskiej, Dzierżonia, Skarbowej, Spokojnej i Dębowej oraz na  terenie planowanej w tym rejonie zabudowy. Zostanie wybudowanych 15 przepompowni przydomowych (dla budynków położonych na niższym poziomie gruntów), 1 duża przepompownia oraz 74 przykanalików.

W przetargu uczestniczyło 6 firm, wybrano ofertę złożoną przez   PPHU Eko – Kan - Gaz Jan Tokarski z Ostrowa Wielkopolskiego. Firma zaproponowała cenę ofertową 5 004 190,93 zł (z podatkiem VAT). Najdroższa z przedstawionych ofert – 7 347 419 zł. Kosztorysowa wartość obu zadań to kwota 8 800 000 zł. W celu realizacji inwestycji zostanie zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 95% wartości inwestycji po przetargu. Ostatnia rata pożyczki w wielkości 25% wartości inwestycji zostanie umorzona, jeżeli do kanalizacji przyłączy się 85% posesji objętych zadaniem, czyli zostanie uzyskany tzw. „efekt ekologiczny”.