Zielone serce gminy

W gminie Gogolin rozpoczął się długoterminowy projekt „Zielone serce gminy”. Honorowy patronat nad projektem sprawuje Marszałek Województwa Opolskiego.

Realizację projektu zainaugurowano (7.06.) konferencją poświęconą ks. Sebastianowi Kneippowi i jego praktyce medycznej. Wykład wprowadzający pt. „Pięć filarów filozofii zdrowia ks. S. Kneippa”  wygłosił ks. abp. Alfons Nossol. Ksiądz arcybiskup przedstawił również śląskie konteksty filozofii sławnego hydroterapeuty, podziękował przy tym za współpracę przy tworzeniu kamieńskiego Sebastianeum. Kolejny wykład wygłosiła Katarzyna Białek przedstawiając ofertę ośrodka. Dyrektor Instytutu ks. Albert Glaeser przedstawił historię powstania placówki, wskazując na niezaprzeczalne zasługi ks. abp. A. Nossola, który zainicjował odbudowę kompleksu parkowo – pałacowego w Kamieniu Śl. oraz wytrwale propaguje filozofię zrównoważonego życia ks. S. Kneippa. W ostatniej części konferencja miała charakter praktyczny, podczas prezentacji w grupach uczestnicy mieli okazję zapoznać się z „kuchnią” ks. Kneippa. Można było spróbować m. in. zupy siennej oraz innych potraw zalecanych w terapii.

konferencja_01.jpeg konferencja_02.jpeg konferencja_03.jpeg konferencja_04.jpeg konferencja_05.jpeg

Burmistrz Joachim Wojtala witając uczestników konferencji podkreślił znaczenie Sebastianeum Silesiacum, czyli Instytutu Naukowo - Badawczego ks. S. Kneippa w Kamieniu Śl. Placówka nie tylko znakomicie promuje gminę Gogolin, ale jest również atrakcyjną wizytówką regionu. Burmistrz zachęcił także do „obfitego korzystania z dobrodziejstw jakie  placówka oferuje”. W konferencji uczestniczyli m. in.: Przewodniczący  Rady Nadzorczej Sebastianeum Silesiacum ks. Zygfryd  Glaeser, przedstawiciel Wojewody Opolskiego dyrektor Stanisław Łągiewka, Przewodniczący Konwentu Starostów i Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, członek Zarządu Powiatu Krapkowickiego Tomasz Sokołowski, Prezes Zarządu Fundacji Grupy Górażdże Aktywni w Regionie Urszula Proszowska, radni Rady Miejskiej w Gogolinie, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy.

„Zielone serce gminy” to projekt promujący nie tylko filozofię ks. S. Kneippa, ale przede wszystkim – zdrowy styl życia. Obejmuje cykl działań mających na celu aktywizację sportową i jest skierowany do mieszkańców Aglomeracji Opolskiej. Projekt ma charakter prorodzinny. Wielostronne i bogate programy  będą realizowane w następujących terminach: 27-28.07.2013r. (w Kamieniu Śl. i Gogolinie) oraz 31.08.2013r. (w Kamieniu Śl.).