Pojemniki i worki

Właściciele nieruchomości w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi są również wyposażani w pojemniki i worki do zbierania odpadów. Pojemniki i worki do zbierania odpadów dostarczane są przez firmę wywozową. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

 

W budynkach jednorodzinnych:

Pojemniki na zmieszane odpady komunalne mogą być dostarczone w ilości nie większej niż:

  • 1 pojemnik o pojemności 120 litrów dla nieruchomości, na której mieszka od 1 do 4 osób,
  • 2 pojemniki 120 l lub 1 pojemnik 240 l dla nieruchomości, na której mieszka od 5 do 9 osób.

Pojemniki na popiół i żużel będą mogą być dostarczone w ilości nie większej niż:

  • 1 pojemnik o pojemności 120 l dla nieruchomości, na której mieszka od 1 do 5 osób,
  • 2 pojemniki 120 l lub 1 pojemnik 240 l dla nieruchomości, na której mieszka od 6 do 11 osób.

Zgłoszenia zapotrzebowania na pojemnik o pojemności 120 litrów do zbierania odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych (oznakowany „BIO”) należy dokonywać w firmie wywozowej.

Worki żółte (na metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe) oraz worki zielone (na szkło) są dostarczane właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej raz na pół roku w ilości uzależnionej od liczby zadeklarowanych mieszkańców nieruchomości.

        

W budynkach wielorodzinnych:

Pojemniki na zmieszane odpady komunalne będą przydzielane w ilości 1 pojemnik o pojemności 1100 l dla nieruchomości, na których mieszka do 55 osób i odpowiednio więcej lub większe pojemniki w przypadku większej liczby osób.

Komplet 3 pojemników do selektywnego zbierania odpadów każdy o pojemności 1100 l (żółty, zielony i niebieski) dla nieruchomości, na których mieszka do 110 osób lub odpowiednio więcej pojemników w przypadku większej liczby osób.