Kolejna publikacja

Ukazał się (dziesiąty już!) Kalejdoskop Samorządowy Gminy Gogolin za 2012 r. Publikacja zawiera 284 strony, jest bogato ilustrowana. Kalejdoskop został wydany w ramach projektu „Z Kalejdoskopem aktywni w przyszłości”; wnioskodawcą była  Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie, kwota dofinansowania wyniosła 21 907,22 zł.
 
Kalejdoskop zawiera informacje o najważniejszych wydarzeniach minionego roku, które zostały ujęte w następujących rozdziałach: Jubileusze, Działalność samorządowa, Nagrody i wyróżnienia, Nagrody Honorowe Ziemi Gogolińskiej „Karolinki”, „Gogolińskie Klucze Sukcesu”, Budżet, Projekty, Inwestycje, Oświata, Opieka zdrowotna, Wydział Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Spokojnej Starości Św. Barbara, Sport, Parafie, Silva rerum (sprawy różne). Na szczególną uwagę zasługuje rozdział  poświęcony jubileuszom, gdzie ujęto m. in. informacje na temat potrójnego jubileuszu ks. abp. Alfonsa Nossola, na temat jubileuszy jednostek OSP w Gogolinie i Zakrzowie. Sporo miejsca poświęcono jubileuszowi 45 -  lecia nadania Gogolinowi praw miejskich. Czytelnik znajdzie tu nie tylko relację z uroczystości ale również tekst okolicznościowego przemówienia ks. abp. A. Nossola i burmistrza J. Wojtali oraz historyczny tekst z 1967 r. stanowiący znakomity przyczynek do badań na historią miasta.
W rozdziale poświęconym laureatom Nagrody Honorowej Ziemi Gogolińskiej nakreślono sylwetki ubiegłorocznych laureatów nagrody. Kalejdoskop zawiera również trzy duże rozdziały stanowiące dokumentację działań podejmowanych w placówkach oświatowych, Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej oraz w zakresie promowania sportu i rekreacji. Poza tym czytelnik znajdzie w Kalejdoskopie dane dotyczące budżetu gminy, działalności Ośrodka Pomocy Społecznej oraz liczne dane statystyczne dotyczące gminy. Interesujący jest również rozdział Silva rerum w którym znalazły się m. in. informacje na temat licznych inicjatyw społecznych. Kalejdoskop samorządowy został przekazany do szkół i przedszkoli, jest również dostępny w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogolinie i jej placówkach filialnych.
okladka_net.jpeg