Konferencja Odnowy Wsi

W Kamieniu Śl. odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z odnową wsi. Samorządowcy oraz goście z Austrii, Niemiec Belgii i Włoch debatowali nad przyszłością tego niezwykłego programu.

Trzydniowe „Spotkanie Sieci Laureatów Konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi” (22-24.05.) rozpoczęło się dyskusją na temat rewitalizacji jako znakomitego narzędzia służącego do stymulowania właściwego rozwoju obszarów wiejskich oraz czynnika podtrzymującego witalność wiejskich społeczności. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala przestawił prezentację na temat zadań zrealizowanych na terenie gminy w ramach Programu Odnowa Wsi, sołtys Kamienia Śl. Zbigniew Kawa przedstawił natomiast gościom zadania zrealizowane w sołectwie.

konferencja_odnowa wsi.jpeg

Kolejne dwa dni były poświęcone tematyce związanej z tworzeniem „Sieci Najlepszych”, czyli szeroko zakrojonych sieci współpracy w ramach obszarów wiejskich. Wystąpili m. in. Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Theres Freiwald – Hofbauer i Helmuth Innerbichler z Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE oraz Jens Uhlig reprezentujący sieć wsi w Saksonii. Uczestnicy spotkania omawiali również zagadnienia związane z depopulacją na terenach wiejskich.  Wystąpienia na ten temat przygotował Burmistrz Strzelec Op. Tadeusz Goc i prof. Gerlind Weber z Uniwersytetu Przyrodniczego w Wiedniu.

konferencja_odnowa wsi_1.jpeg

W trakcie konferencji odbyło się również posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Zostały  omówione sprawy bieżące, ustalono także, iż następne spotkanie będzie miało miejsce  w Dzierżoniowie (woj. dolnośląskie). W konferencji uczestniczyło 26 przedstawicieli członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi.