Gminne Centrum Kultury przekazane społeczności

Gminne Centrum Kultury w Gogolinie otwarło drzwi dla mieszkańców.  Nowoczesnemu obiektowi patronuje Jerzy Lipka – wspaniały twórca i gawędziarz ludowy.

Uroczystość otwarcia miała miejsce 25 maja br. w sali widowiskowej GCK. Piękna sala wyposażona w nowoczesny sprzęt techniczny powitała znakomitych gości. Obecni byli m. in.  wojewoda Ryszard Wilczyński, marszałek Józef Sebesta i wicemarszałek Roman Kolek, radni Sejmiku Województwa Opolskiego, ks. abp. Alfons Nossol oraz księża, przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opolu, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP dh Andrzej Borowski, starostowie, burmistrzowie, radni, przedstawiciele środowisk naukowych Opolszczyzny i środowisk biznesowych oraz przedstawiciele mediów wojewódzkich i powiatowych. W uroczystościach uczestniczyli burmistrzowie i wójtowie oraz delegacje samorządowe z miast partnerskich: Jablunkova, Piska, Kysuckiego Novego Mesta, Mikołajowa, Łodygowic i Zwierzyńca. Szczególnymi gośćmi byli członkowie rodziny patrona obiektu, twórcy oraz budowniczowie Centrum.

„To dzień w którym spełniają się marzenia” – tak rozpoczął uroczystość Jacek Woleński prowadzący spotkanie. Nawiązał do wieloletnich starań władz mających na celu wybudowanie w Gogolinie domu kultury. Otwarcie nowego obiektu, który powstał w pobliżu pomnika Karolinki, zbiegło się z 45. rocznicą nadania miejscowości praw miejskich i poświęcenia pomnika. Nawiązał do tego wielokrotnie burmistrz Joachim Wojtala, który w swoim przemówieniu nie tylko dziękował, ale również kreślił śmiałe plany na przyszłość.

 

 

Ważnym momentem było poświęcenie obiektu, którego dokonał ks. abp. A. Nossol. Ksiądz abp poświęcił również tablicę na której umieszczono  inskrypcję: „Uczmy się kultury krainy serca myślącego i rozumu kochającego”. Ksiądz abp. w słowie skierowanym do gości wskazał na fundamentalne znaczenie kultury dla pełnego rozwoju każdego człowieka.  W kolejnej części programu burmistrz J. Wojtala wręczył symboliczny klucz do nowego obiektu dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Iwonie Cimek, która odebrała go w asyście przedstawicieli młodzieży – Julii Lachowicz i Tomasza Czekały.  Pani dyrektor otrzymała również z rąk Anny Lipki - małżonki patrona i córki Brygidy – piękną miedzianą paterę wykonaną przez Jerzego Lipkę. Dla uczestników uroczystości przygotowano również fragment archiwalnego filmu „Przyjechał wóz do Gogolina" oraz prezentację poświęconą historii powstania obiektu i jego walorom technicznym. Należy wspomnieć, iż budynek powstał w technologii Isomax stosowanej w budownictwie pasywnym.

Na ręce burmistrza i dyrektora GOK wpłynęły liczne gratulacje, które złożył m. in. wojewoda, marszałek oraz Prezes Zarządu Górażdże Cement SA Andrzej Balcerek, który przekazał w formie czeku „cegiełkę” o wartości 30 000 zł na zakup fortepianu do GCK. Do tej inicjatywy dołączyła się również dyrektor Banku Spółdzielczego w Gogolinie Bożena Dąbrowska, przekazując darowiznę w wysokości 15 000 zł oraz -  spontanicznie -  biznesmen i filantrop – Karol Cebula, który przekazał na ten cel 10 000 zł. Zawiązał się tym samym nieformalny klub przyjaciół GCK, który „zabiega” o zakup fortepianu koncertowego. Jest nadzieja, że przy pomocy darczyńców instrument zostanie zakupiony, aby organizować cykliczne koncerty. Do życzeń dołączył  się również Starosta Krapkowicki Maciej Sonik, który przekazał gitarę akustyczną. Gminne Centrum Kultury posiada więc w swoich zasobach już 6 gitar.

W ramach uroczystości odbyło się również wręczenie Odznak Honorowych „Zasłużony dla Miasta Gogolina”. Piękne medale z brązu z wizerunkiem św. Urbana otrzymali: Elżbieta Klimas – pedagog i promotor kultury muzycznej oraz ks. dr Albert Glaeser – dyrektor Instytutu Naukowo - Badawczego Księdza S. Kneippa w Kamieniu Śl.

 

 

W drugiej części piątkowego spotkania odbyła się uroczystość wręczenia „Złotych Spinek” przyznawanych przez Nową Trybuną Opolską. Spinki po raz pierwszy wręczano poza Opolem. Cieszy więc fakt, że jako miejsce tej prestiżowej uroczystości wybrano Gogolin.

W programie uroczystości znalazł się również Koncert Galowy Orkiestry Dętej Górażdże Cement SA. Z okazji 55. rocznicy powstania orkiestry burmistrz J. Wojtala przekazał na ręce dyrygenta Zygfryda Maczurka okolicznościowe gratulacje i życzenia. Uroczystości otwarcia towarzyszyły liczne wystawy przygotowane w pracowniach oraz wystaw fotograficzna „Impresje z pogranicza”.

 

 

Z okazji  otwarcia obiektu, z inicjatywy pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego wydano pierwszy „Zeszyt Gogoliński” zawierający informacje na temat twórczości Jerzego Lipki, źródeł pieśni „Poszła Karolinka”, historii powstania pomnika Karolinki i Karliczka i jego renowacji, historii powstania i struktury  GCK, informacje o odznaczonych Odznaką Honorową „Zasłużony dla Miasta Gogolina” oraz informacja na temat Orkiestry Dętej Górażdże Cement SA – z okazji 55 - lecia działalności orkiestry.  Zeszyt jest bogato ilustrowany.

okładka_zeszyt.jpeg okładka_2_zeszyt.jpeg

Z inicjatywy burmistrza J. Wojtali wydano natomiast płytę zawierającą osiem utworów skomponowanych w oparciu o pieśń „Poszła Karolinka”. Produkcja płyty została wsparta finansowo przez Fundację Grupy Górażdże „Aktywni w Regionie”. Na budynku została również umieszczona  pamiątkowa tablica oraz tablice z  tekstem pieśni.

cover_last_net.jpeg