Kopalnia EKO – wiedzy

Dwie gogolińskie podstawówki zostały laureatami w konkursie „Kopalnia EKO – wiedzy”, który jest częścią projektu Fundacji Górażdże "Aktywni w Regionie" - wirtualnej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej po zrekultywowanych terenach Kopalni Wapienia Górażdże.

I nagrodę i dotację w wysokości 5 tysięcy złotych zdobyła PSP nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie, natomiast na III miejscu znalazła się PSP nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie z nagrodą w wysokości 2 000 zł. Otrzymane nagrody szkoły mogą przeznaczyć na dowolny projekt edukacyjny realizowany w 2021 r. Fundacja Górażdże "Aktywni w Regionie" przyznała także nagrody rzeczowe w postaci pakietu atrakcyjnych gadżetów przyrodniczych – otrzymało je 18 uczniów z różnych szkół (głównie z powiatu krapkowickiego), którzy w konkursie uzyskali maksymalną ilość punktów.

Celem konkursu „Kopalnia EKO – wiedzy” była popularyzacja wiedzy na temat osobliwości przyrody Kopalni Górażdże oraz rozwijanie zainteresowania bioróżnorodnością naszego regionu.

Ścieżka przyrodnicza na terenie Kopalni Górażdże przed pandemią była popularnym miejscem wycieczek edukacyjnych młodzieży szkolnej i studentów oraz miejscem pikników ekologicznych dla lokalnej społeczności. Od października ub. roku dostępna jest także online: https://www.aktywniwregionie.pl/…/aktywniw…/spacerWirtualny/

Przygotowany przez Fundację projekt umożliwia wirtualne poruszanie się po ścieżce i poznanie niezwykłych walorów przyrodniczych tego terenu, występujących tam cennych gatunków roślin i zwierząt.

Po zakończeniu wirtualnego spaceru po Kopalni Wapienia „Górażdże” i zapoznaniu się z materiałem edukacyjnym uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę, odpowiadając na pytania dotyczące osobliwości przyrody ożywionej i nieożywionej, jakie można spotkań na terenie górażdżańskiej kopalni.

W konkursie wzięło udział ponad 300 uczniów (klasy IV-VII) z jedenastu szkół podstawowych województwa opolskiego. Były to głównie szkoły z Opola, Gogolina, Krapkowic, gminy Prószków oraz gminy Strzelce Opolskie. Przyznając nagrody Fundacja brała pod uwagę zaangażowanie szkół oraz ilość prawidłowych odpowiedzi zwrotnych przesłanych przez uczniów poszczególnych szkół (wyrażoną procentowo w stosunku do liczby uczniów w danej szkole w klasach od IV do VII).

Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim mieszkańców zapraszamy na wirtualny spacer: https://www.aktywniwregionie.pl/…/aktywniw…/spacerWirtualny/

Fot. Fundacja Górażdże "Aktywni w Regionie", archiwum Urzędu Miejskiego w Gogolinie.