Międzynarodowa konferencja

Podczas międzynarodowej konferencji w Kamieniu Śl. debatowano na temat oferty usług dla seniorów. W ramach programu delegacja z Austrii odwiedziła Gminę Gogolin zapoznając się z miejscowymi rozwiązaniami.

W dwudniowej konferencji (14-15.05.) zorganizowanej przez Wojewodę Opolskiego i Marszałka Województwa Opolskiego uczestniczył Wicewojewoda Antoni Jastrzębski, Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek, Członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka, nad całością czuwał dr Marek Mazurkiewicz.

Podczas konferencji została również zaprezentowana oferta Gminy Gogolin. W pierwszym dniu, w godzinach popołudniowych goście z Austrii mieli okazję bezpośrednio zapoznać się z działaniami wybranych placówek. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie uczestniczyli w zajęciach seniorów, w Gminnej Bibliotece Publicznej spotkali się z seniorami zrzeszonymi w Akademii Trzeciego Wieku, w Gminnym Ośrodku Zdrowia zapoznali się z działalnością gabinetu fizjoterapii i gabinetu ginekologiczno – położniczego, w Ośrodku Pomocy Społecznej zaprezentowano gościom ofertę w zakresie usług opiekuńczych, międzypokoleniowych działań integracyjnych oraz terapii uzależnień. W Urzędzie Miejskim odbyło się również spotkanie z Henryką Sadowską - prezesem ATW, Martą Wiora – opiekunką Klubu Seniora oraz Jolantą Matuszek prowadzącą Akademię Wiedzy Wychowawczej w ramach Zespołu Szkół w Gogolinie. Akademia skupia również grupę wolontariuszy, którą podczas spotkania reprezentowali uczniowie: Bernadeta Mróz, Tomasz Czekała i Karol Przemus.  Wolontariusze przedstawili zebranym zakres swojej działalności. 

depopulacja_1.jpeg depopulacja_2.jpeg depopulacja_3.jpeg depopulacja_4.jpeg

W drugim dniu burmistrz Joachim Wojtala przedstawił uczestnikom prezentację „Działania i instytucje Gminy Gogolin na rzecz osób w podeszłym wieku – Harmonia Życia w Gminie Gogolin”. Prezentacja dotyczyła działań skierowanych do seniorów, a podejmowanych przez jednostki organizacyjne gminy. W prezentacji zostały ujęte działania na rzecz osób starszych prowadzone przez Gminny Ośrodek Zdrowia, Ośrodek Wsparcia i Terapii dla Osób Niepełnosprawnych, Dom Spokojnej Starości św. Barbara, Ośrodek Pomocy Społecznej, Akademię Trzeciego Wieku, Klub Seniora, Stowarzyszenie Okaż Serce Innym oraz Akademię Wiedzy Wychowawczej. Celem konferencji było poszukiwanie odpowiedzi na pytania związane z wyzwaniami jakie stoją przed województwem opolskim w związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa  oraz wynikającymi z tego konsekwencjami. Uczestnicy zapoznali się również z rozwiązaniami stosowanymi w Austrii i Niemczech, które przedstawili: Walter Marschitz – Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia Hilfswerk oraz Helmut Kaufmann  - Dyrektor ds. Opieki nad Osobami Starszymi w Landzie Hesja – Południe. Tomasz Siwek przedstawił natomiast Strategię na Rzecz Osób Starszych w Gminie Zawichost.

W konferencji uczestniczyli m. in. przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciele powiatowych urzędów pracy, powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej.