Wyniki konkursu ofert - zadania z zakresu kultury fizycznej 2021

Znamy już wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych gminy z zakresu kultury fizycznej. Podczas spotkania w dniu 29 grudnia Rada Sportu pozytywnie zaopiniowała propozycje rozdysponowania kwot dotacji. Ponadto Rada Sportu przychyliła się do wniosków o przyznanie nagród sportowych Burmistrza Gogolina dla pływaka Wiktora Szydłowskiego oraz trenerów: Łukasza Szydłowskiego (trener pływaków) i Krzysztofa Bartnika (trener zapaśniczek).

W tegorocznym konkursie ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej wpłynęło 15 ofert. W dniu 23 grudnia 2020 r., komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza Gogolina, dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. Wszystkie złożone oferty były zgodne z wymogami ogłoszenia o konkursie i podlegały ocenie merytorycznej. Burmistrz po rozpatrzeniu ofert zaopiniowanych przez Społeczną Radę Sportu w Gogolinie zarekomendował do dofinansowania 15 ofert. Suma przyznanego dofinansowania wynosi: 497 000,00 zł ( w roku 2020 było to 480 000 zł). Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Dotacje otrzymali:

-Klub Sportowy GÓRAŻDŻE na realizację zadania pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku wiejskim, organizacja i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych na terenie kraju w ramach klubu sportowego KS Górażdże” – kwota: 35 000,00 zł;

-Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie na realizację zadania pn. „Zapasy-Gogolin-2021” – kwota: 66 000,00 zł;

-Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na realizację zadania pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku miejskim i wiejskim oraz organizacja i udział w zawodach T.S.K.N. Skat sportowy – Gminna Liga Skata Sportowego Gogolin 2021” – kwota: 7 000,00 zł;

-Klub Karate – DO ENSO – Gogolin – Krapkowice na realizację zadania pn. „Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez udział w zawodach i zajęciach rekreacyjno-sportowych” – kwota: 27 000,00 zł;

-Stowarzyszenie FAIR PLAY na realizację zadania pn. „XIV edycja Ligii Futsalu” – kwota: 1 000,00 zł;

-Climb Team Gogolin na realizację zadania pn. „Prowadzenie szkolenia wspinaczkowego oraz start w zawodach wspinaczkowych dzieci i młodzieży” – kwota: 3 000,00 zł;

-Miejski Klub Sportowy w Gogolinie na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, obejmujące prowadzenie  szkolenia i uczestnictwo w zawodach dzieci z terenu Gminy Gogolin, Akademia Piłkarska” – kwota: 90 000,00 zł;

-Miejski Klub Sportowy w Gogolinie na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, obejmujące prowadzenie szkolenia i uczestnictwo w zawodach dla osób z terenu Gminy Gogolin, Piłka Nożna Męska i Młodzieżowa” – kwota: 164 000,00 zł;

-Miejski Klub Sportowy w Gogolinie na realizację zadania pn. „Gogolińska Liga Halowa Dzieci” – kwota: 9 000,00 zł;

-Miejski Klub Sportowy w Gogolinie na realizację zadania pn. „Szkolenie i udział w zawodach – sekcja pływacka” – kwota: 30 000,00 zł;

-Ludowy Klub Sportowy OBROWIEC na realizację zadania pn. „X Turniej Rzutów Karnych Obrowiec 2021” – kwota: 8 000,00 zł;

-Ludowy Klub Sportowy OBROWIEC na realizację zadania pn. „Szkolenie i udział w zawodach sportowych drużyny piłki nożnej” – kwota: 35 000,00 zł;

-Klub Sportowy PV Volley Krapkowice na realizację zadania pn. „Piłka siatkowa w Gminie Gogolin – czyli dziecięcy QUO VADIS” – kwota: 5 000,00 zł;

-Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne KAMYKI na realizację zadań pn. „Szkolenie grupy juniorów z Kamienia Śląskiego, Kamionka i Gogolina w piłce nożnej do końca sezonu 2020/2021”, „Szkolenie grupy seniorów z Kamienia Śląskiego, Kamionka i Gogolina w piłce nożnej w sezonie 2021/2022” i „Organizacja IV biegu św. Jacka w Kamieniu Śląskim” – kwota: 12 000,00 zł;

-Stowarzyszenie Klub Skata KAROLINKA Gogolin na realizację zadania pn. „Skat sportowy - Liga Skata Sportowego 2021” – kwota: 5 000,00 zł.

Rada Sportu.jpeg