Szopki Bożonarodzeniowe 2020

Szopki Bożonarodzeniowe w kościołach na terenie Gminy Gogolin:

Kościół pw. Trójcy Świętej w Choruli

Chorula.jpeg

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie

Gogolin.jpeg

Kościół pw. Św. Anny i Św. Joachima w Gogolinie-Karłubcu

Karłubiec.jpeg

Kościół pw. Błogosławionego Czesława w Górażdżach

Górażdże1.jpeg

Szopki wykonane przez dzieci w Górażdżach

Górażdże2.jpeg Górażdże3.jpeg

Kościół pw. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim

Kamień Śląski.jpeg

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Malni

Malnia.jpeg

Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Obrowcu

Obrowiec.jpeg