Działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie w 2020 r.

Rada Społeczna podsumowała tegoroczną działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia i przyjęła plan rzeczowo – finansowy na rok 2021.

Bieżący rok – pomimo pandemii – można zaliczyć do udanych – wartość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia wyniosła po zmianach 1 600 000 zł (czyli prawie 100 000 zł więcej niż planowano), co oznacza, że zrefundowane zostały wszystkie nadwykonania z zakresu rehabilitacji oraz podstawowej opieki zdrowotnej (położne i pielęgniarki). Gminny Ośrodek Zdrowia pozyskał również dotacje ze źródeł zewnętrznych na łączną kwotę 743 545,75 zł; sprzedaż usług przyniosła wpływy w wysokości 69 000 zł, a wpływy z czynszu to kwota 100 000 zł. Pozostałe przychody operacyjne to 178 000 złotych. Łącznie przychody i rozchody wyniosły 2 690 545,75 zł. Wydatki w 2020 r. przedstawiają się następująco: zużycie materiałów i energii – 256 000 zł, usługi obce – 690 000 zł, podatki i opłaty – 18 000 zł, wynagrodzenia i składki – 1 475 500 zł, amortyzacja – 234 000 zł, pozostałe koszty operacyjne – 10 000 zł. W 2020 roku Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie złożył wniosek na realizację kolejnego projektu, dotyczącego kompleksowej opieki nad osobami starszymi. Kwota wsparcia to 2 119 977 zł. W 2020 r. w ramach tego zadania zakupiony został samochód elektryczny do przewozu pacjentów, który od września br. przejechał już ponad 6 100 km. Tym samym zaoszczędzone zostało ponad tysiąc litrów paliwa, a samochód ładowany był bezpłatnie na stacji w Kamieniu Śląskim. Ponadto GOZ zakupił aparat do terapii polem magnetycznym o niskiej częstotliwości, lampy do światłolecznictwa, urządzenie do krioterapii oraz aparat do terapii falą uderzeniową. Natomiast w ramach programu „Nowy start – bądź aktywny”, który skierowany jest do osób aktywnych zawodowo, Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie zakupił aparat do terapii wysokoenergetycznej i biostymulacji za kwotę 30 800 zł. Z bieżących środków zakupiono natomiast za kwotę 4 000 zł rzutnik diagnostyczny do poradni okulistycznej.

Przyszłoroczny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia wyniesie 1 252 500 zł; natomiast dochód z dotacji wzrośnie znacząco do kwoty 1 925 653 zł. Według planu przychody i dochody w 2021 r. wyniosą łącznie 3 618 153 zł. Nadal realizowany będzie projekt „Kompleksowa opieka nad osobami starszymi”; planowany jest także zakup sprzętu do poradni okulistycznej (za kwotę 100 000 zł) oraz do poradni ginekologiczno – położniczej (30 000 zł).

Burmistrz Gogolina jest wdzięczny pracownikom Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za pracę w czasie pandemii, szybkie działanie i odpowiedzialną postawę.

 

Rada Społeczna GOZ.jpeg