Odszedł śp. Norbert Urbaniec - pierwszy burmistrz Gogolina

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas Norbert Urbaniec - Burmistrz Gminy Gogolin wybrany w pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych 27 maja 1990 r.; wieloletni samorządowiec, miłośnik gogolińskiej ziemi i orędownik sportu. Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 17 listopada o godz. 13.00 w kościele pw. NSPJ w Gogolinie.

**

Dzięki podejmowanym decyzjom burmistrza Urbańca wybudowane zostały obiekty krytej pływalni i basenu odkrytego, rozpoczęty został proces wodociągowania i kanalizowania terenu gminy, wybudowane zostały nowe drogi i chodniki, zamontowano także nowoczesne oświetlenie uliczne. W Gogolinie wybudowany został budynek, w którym siedzibę znalazł Ośrodek Pomocy Społecznej, a przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 - hala sportowa. W 1993 r. dzięki staraniom Norberta Urbańca, Gminna Biblioteka Publiczna została przeniesiona do nowego gmachu, co sprawiło, że placówka ta stała się ośrodkiem pracy kulturalno – oświatowej, miejscem ciekawych spotkań i wystaw. Norbert Urbaniec był uznawany za osobę niezwykle otwartą „na Europę”, z jego inicjatywy zawiązane zostały międzynarodowe kontakty Gogolina m.in. z Schongau i Dübendorf. Przypieczętowane zostały umową o współpracy dotychczasowe kontakty partnerskie z Jabłonkowem. Przez wiele lat Norbert Urbaniec dał się poznać jako wielki orędownik i przyjaciel sportu, sam amatorsko grał w piłkę nożną. W 1992 r. dzięki Jego staraniom, Klub Budowlani został wcielony do Miejskiego Klubu Sportowego, który to funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Za swoją działalność w 2018 r. na wniosek Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali, decyzją Rady Miejskiej w Gogolinie został odznaczony Odznaką Honorową „Zasłużony dla miasta Gogolina”.

 

Norbert Urbaniec — kopia.jpeg