Komunikat Burmistrza Gogolina o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez powódź

W związku z wystąpieniem w dniach 13 – 18 października 2020 roku na terenie gminy Gogolin powodzi /podtopienia/, poszkodowani rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach  w wyniku w/w niekorzystnego zjawiska  atmosferycznego mogą składać wnioski o ich oszacowanie.

Wnioski o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym są dostępne na głównej stronie internetowej gminy Gogolin lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gogolinie /parter/.

Kompletny wniosek / wraz z załącznikami / należy złożyć w Urzędzie Miejski w Gogolinie w terminie do 4 listopada 2020 r.

Dodatkowe informacje w powyższym zakresie  można uzyskać pod nr tel. 77 407 68 29.

DOCwzor-wniosku-o-szacowanie-strat_GOGOLIN - Pełny.doc