Nowoczesna promocja

Przy budynku Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie działa już nowoczesny ekran na którym będą pojawiać się bieżące informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych. Na telebimie pojawią się również informacje służące promocji gminy i Krainy św. Anny.

W dniu 25 lipca 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie podpisał umowę dotyczącą przyznania środków na realizację zadania „Skuteczna promocja szansą rozwoju obszarów wiejskich” z zakresu Małych Projektów w ramach działania Osi 4 Leader  Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętej PROW na lata 2007- 2013.

W ramach projektu zakupiono tablicę multimedialną (telebim) i wydano foldery stanowiące kalendarium imprez z całego obszaru LGD Stowarzyszenie Krainy Św. Anny na rok 2013. Celem projektu jest promowanie obszarów wiejskich oraz rozwijanie atrakcyjności turystycznej gmin należących do Krainy św. Anny. Po raz pierwszy na terenie Gminy Gogolin w jednym miejscu zgromadzone zostaną wszelkie niezbędne informacje dotyczące lokalnego życia kulturalnego. Na tablicy znajdą się zdjęcia, filmy, informacje tekstowe o zbliżającym się wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjnych. Działania takie, z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu, mają na celu skuteczne dotarcie do jak największej ilości odbiorców.

Informacje o planowanych imprezach i lokalnych atrakcjach wpłynie niewątpliwie na podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy i obszaru Krainy św. Anny. Zapewne zwiększy się również zaangażowania  lokalnej społeczności w regionalne życie kulturalne. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zakup tablicy multimedialnej wynosi 25 000 zł.

telebim_1.jpeg

telebim_2.jpeg