Nowe zasady funkcjonowania urzędu (28.10.2020)

Aktualizacja 28.10.2020

Uwaga! Informujemy, iż od czwartku 29 października w Urzędzie Miejskim w Gogolinie pilne i terminowe sprawy można załatwić osobiście tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym. W celu załatwienia sprawy, należy najpierw skontaktować się z sekretariatem bądź wydziałem (wykaz wszystkich numerów telefonów dostępny jest na stronie www.gogolin.pl oraz poniżej). Pracownik po rozmowie telefonicznej zadecyduje, czy sprawa wymaga pilnego i osobistego stawiennictwa w urzędzie, czy też można ją załatwić online lub telefonicznie. W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy, pracownik urzędu umówi się z klientem na konkretny termin i godzinę wizyty w urzędzie. Wnioski, formularze, deklaracje śmieciowe i inne można wrzucać do skrzynki pocztowej, umieszczonej na rogu budynku od strony windy. Rejestracja zgonów i urodzeń możliwa jest osobiście tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym i ustaleniu indywidualnego terminu oraz godziny spotkania z pracownikiem (tel. 77 40 76 804).

biuro podawcze – 77 40 76 812

wnioski i skargi mieszkańców – 77 40 76 814

rejestracja urodzeń i zgonów – 77 40 76 804

meldunki – 77 40 76 826, 77 40 76 828

działalność gospodarcza – 77 40 76 843, 77 40 76 824

karta dużej rodziny – 77 40 76 857

planowanie przestrzenne – 77 40 76 829, 77 40 76 835

drogi, zajęcie pasa – 77 40 76 832

oświetlenie uliczne – 77 40 76 830

podatki – 77 40 76 819, 77 40 76 849

ochrona środowiska – 77 40 76 831

gospodarka odpadami – 77 40 76 850

dotacje do wymiany pieców – 77 40 76 840

gminne centrum reagowania – 77 40 76 823, 77 40 76 802

Składanie pism możliwe jest poprzez: skrzynkę podawczą ustawioną na rogu budynku Urzędu Miejskiego (przy drzwiach wejściowych prowadzących na poziom -1); za pośrednictwem poczty; drogą elektroniczną (urzad@gogolin.pl; sekretariat@gogolin.pl); przy wykorzystaniu platformy ePUAP.

PDFZarządzenie Nr WA.120.1.22.2020 - skan.pdf
PDFZarządzenie Nr WA.120.1.22.2020 - wersja dostępna.pdf