Informacja o sytuacji powodziowej w gminie Gogolin

Aktualizacja 22.10.2020

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego dot. odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu krapkowickiego:

PDF2020.10.22 odwołanie pogotowia zaopiniowane.pdf

**

Aktualizacja 21.10.2020

Zarządzenie Nr 122/2020 Wojewody Opolskiego w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego:

PDFZARZĄDZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO-odwołanie%20alarmu%20przeciwpowodziowego.pdf

**

Aktualizacja 17.10.2020

Zagrożenie powodziowe na terenie Gminy Gogolin w dniu 17.10.2020 godz. 17.15 nie stanowi zagrożenia dla osób oraz obiektów mieszkalnych i gospodarczych. Stan wody w Odrze na odcinku od Krapkowic do górnego odcinka rzeki w Czechach systematycznie się obniża. Obecnie poziom wody na wodowskazie w Krapkowicach wynosi 490 cm czyli jest niższy o 65 cm od poziomu najwyższego z dnia 15.10.2020r. godz. 18.00. Potwierdza się nasza prognoza rozwoju sytuacji powodziowej przedstawiona w komunikacie z dnia 15.10.2020r. (czwartek) godz. 15.00. Obecnie występują podtopienia łąk i pól uprawnych zwłaszcza w rejonie Obrowca oraz Malni i Choruli. Jest to związane m.in. z tym że poziom wód gruntowych jest wysoki i ziemia nie wchłania wody, przekroczonym jeszcze stanem alarmowym wody w Odrze na wodowskazie w Krapkowicach (stan alarmowy wynosi 450 cm) oraz stosunkowo wysokim poziomem wody w ciekach lokalnych w Obrowcu oraz Malni i Choruli.

Zdaje egzamin nowy zbiornik przeciwpowodziowy w Raciborzu który przyjmuje wodę i niewątpliwie znacznie obniżył wysokość fali powodziowej w naszym rejonie.

Sytuacja powodziowa w najbliższym czasie powinna się poprawiać, tym bardziej że prognozy opadów zwłaszcza w górnym dorzeczu Odry są pomyślne. Sytuację na bieżąco monitorują pracownicy Urzędu Miejskiego oraz strażacy ochotnicy zwłaszcza z Obrowca i Odrowąża.

 

 

**

Aktualizacja 15.10.2020

Sytuacja powodziowa na terenie Gminy Gogolin powoli stabilizuje się. Obecnie (15.10., godz.15.00) stan alarmowy wody na wodowskazie w Krapkowicach został przekroczony o 98 cm i wynosi 550 cm. Nie stanowi to większego zagrożenia dla osób i mienia z terenu Gminy. Według aktualnej prognozy Wydziału Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu, maksymalny poziom Odry w Krapkowicach tj. 557 cm będzie dzisiaj o godz. 21.00. Obecnie występują i mogą się nieznacznie zwiększać lokalne podtopienia terenu położonego wzdłuż Odry. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie, wszystkie jednostki OSP są przygotowane do podjęcia działań ratowniczych

Sytuacja w górnym odcinku rzeki zwłaszcza w Czechach również  ulega  stabilizacji gdzie stan wody w Odrze i jej dopływach powoli obniża się. Dużą rolę spełnia obecnie nowo wybudowany zbiornik przeciwpowodziowy w Raciborzu który od godz. 16.00 w dniu wczorajszym przejmuje część wody z Odry tym samym obniżając jej poziom.

Prognoza stanów wody dla podstawowych i dodatkowych profili osłony hydrologicznej:

PDFKopia WROC_ProgHyd_P.pdf

**

Informacja z 14.10.2020

Dziś tj. 14.10 od godzin porannych pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie na bieżąco monitorują stan poziomu wód w Odrze i ciekach wodnych na terenie gminy Gogolin. Wojewoda Opolski wprowadził stan alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu krapkowickiego. Służby Burmistrza Gogolina są w stałym kontakcie z Zarządzaniem Kryzysowym Powiatu Krapkowickiego i Województwa Opolskiego.

W sytuacjach koniecznych związanych z zagrożeniem powodziowym można kontaktować się z Naczelnikiem Gminnego Centrum Reagowania tel. 506 063 456 lub Sekretarzem Gminy tel. 506 063 454. 

Na chwilę obecną (14.10, godz. 12.50) strażacy zabezpieczają lokalne podtopienia. Nie ma bezpośredniego zagrożenia powodzią. Może dochodzić do lokalnych podtopień. 

Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego:

PDFZarządzenie Wojewody Opolskiego.pdf

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu krapkowickiego:

PDFZarządzenie Starosty Krapkowickiego z dnia 14 pażdziernika 2020 r_.pdf