Gminne Obchody Święta Plonów - Żniwniok 2020

Gminne Dożynki przybrały w tym roku skromniejszy charakter, a to za sprawą trwającej pandemii. Mimo to tradycji stało się zadość i w niedzielę 6 września pod Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie można było podziwiać misterne korony żniwne.

Wcześniej jednak w kościele parafialnym pw. NSPJ w Gogolinie, mieszkańcy dziękowali za plony i modlili się w intencji w intencji Rolników i Ich Rodzin. Symboliczny bochen chleba złożyli w darze starostowie dożynkowi: Joanna i Paweł Chudalla z Gogolina – Karłubca. Uczestników mszy tradycyjnie obdarowano bochenkami chleba.

 

 

Tegoroczni starostowie dożynkowi to Państwo Joanna i Paweł Chudalla z Gogolina – Karłubca. Mają po 32 lata oraz dwoje dzieci – syna i córkę. Gospodarują na 60 hektarach, które przejęli w 2011 roku od rodziców Pawła Chudalli. Uprawiają głównie zboża, zajmują się także hodowlą bydła i trzody chlewnej – obecnie posiadają 80 świń i 40 sztuk bydła.

Jednym z piękniejszych zwyczajów dożynkowych jest tradycja tworzenia koron i wieńców żniwnych. Tegoroczne korony zachwycały misternością i pomysłowością. Jak co roku doceniono ciężką pracę i chęć podtrzymywania tradycji, a komisja konkursowa przyznała nagrody:

w kategorii koron mieszanych:
I miejsce (nagroda 1000 zł): Chorula, Malnia, Karłubiec, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gogolińskiej/Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, Strzebniów, Zakrzów
II miejsce (nagroda 800 zł): Górażdże

w kategorii koron kłosowych:
I miejsca nie przyznano
II miejsce (nagroda 800 zł): Kamionek, Obrowiec

Wyróżnienie za udział i 300 zł otrzymało sołectwo Kamień Śląski.

 

 

 

Podziękowanie

Dożynki to wielkie gospodarskie święto, które łączy wszystkich w dziękczynieniu za plony. W imieniu samorządu gminy składam najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania wszystkim Rolnikom, Ogrodnikom, Działkowiczom,  Pszczelarzom i Piekarzom,  którzy ciężką pracą budują nasz wspólny dobrobyt.  Dziękuję za trud Waszej pracy, tegoroczne plony, za chleb,  który gości na naszych stołach, za miłość do Ziemi i pielęgnowanie tradycji naszych Ojców.

Dziękuję również sołtysom, przewodniczącym zarządów dzielnic, członkom rad sołeckich, a także mieszkańcom, którzy - mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią - zaangażowali się w tworzenie dożynkowych koron i wieńców.

Z całego serca pragnę podziękować także wszystkim, którzy wsparli organizację tegorocznego Gminnego Święta Plonów: ks. Aleksandrowi Sydorowi i ks. Joachimowi Piecuchowi, starostom dożynkowym: Joannie i Pawłowi Chudallom, pocztom sztandarowym, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie, Straży Miejskiej w Gogolinie, strażakom ochotnikom z OSP Gogolin, Miejskiej Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Gogolina, chórowi parafialnemu z Gogolina, komisji konkursowej, oceniającej korony żniwne, a także wszystkim zaangażowanym.

 

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

 

 

Burmistrz Gogolina ze starostami dożynkowymi.jpeg