Straż Miejska w Gogolinie pod egidą magistratu

Straż Miejska w Gogolinie od 1 stycznia 2021 r. wejdzie w struktury Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Taką decyzję podjęli radni podczas XXV posiedzenia Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 29 lipca.

Poprawa bezpieczeństwa i spadek przestępczości na terenie gminy Gogolin to w znacznej mierze również ogromna zasługa zaangażowania Straży Miejskiej w Gogolinie. Z roku na rok rosną jednak koszty utrzymania tej jednostki. Nie bez znaczenia jest też odnotowywany wzrost zadań, choćby tych spowodowanych pandemią koronawirusa, które powodują, iż służby publiczne mają więcej pracy. Stąd zaistniała potrzeba reorganizacji Straży Miejskiej w Gogolinie w sposób adekwatny do zadań nałożonych na samorząd gminy, jak również do potrzeb lokalnej społeczności. Umiejscowienie Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miejskiego w Gogolinie pozwoli nie tylko na oszczędności, ale też przyczyni się do poprawy koordynacji i organizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa oraz działań w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Ściślejsza i łatwiejsza będzie też współpraca Straży Miejskiej z Centrum Zarządzania Kryzysowego, które jest jednym z wydziałów gogolińskiego magistratu

Straż Miejska w Gogolinie.jpeg