Będzie wspólna obsługa gogolińskich jednostek

W Gogolinie powstanie nowa jednostka organizacyjna – będzie to Centrum Usług Wspólnych (CUW), zapewniające wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin.

Pozytywnych aspektów utworzenia takiej jednostki jest wiele – oprócz oszczędności, CUW umożliwi dyrektorom placówek wygospodarowanie większej ilości czasu na zarządzanie jednostką w sferze merytorycznej, a nie tak jak dotychczas – na administrowanie usługami uzupełniającymi. Centrum Usług Wspólnych pozwoli na wydajniejszą pracę w dużym zespole, a także wymianę doświadczeń i wiedzy; możliwość dalszego rozwoju i podnoszenie kompetencji zawodowych. Zminimalizuje się problem zastępstw i podziału obowiązków; poprawi się za to jakość pracy. Co istotne – wszystkie osoby, które obecnie zajmują stanowiska głównych księgowych lub innych związanych z realizacją zadań przekazanych do centrum, otrzymają propozycję pracy w Centrum Usług Wspólnych.

Centrum Usług Wspólnych rozpocznie działalność z dniem 1 stycznia 2021 roku i będzie prowadziło obsługę 11 jednostek organizacyjnych gminy, w zakresie prowadzenia spraw kadrowych i płacowych pracowników obsługiwanych jednostek, prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, budżetowej i statystycznej oraz rozliczeń z urzędem skarbowym, ZUS i innymi instytucjami. Centrum zapewni też wspólną obsługę prawną.