Spotkanie z liderami sołectwa Górażdże

W Stowarzyszeniowej Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Górażdżach, z inicjatywy Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali odbyło się (12.04.) spotkanie liderów wsi w sprawie wypracowania planu działania w zakresie promocji obszarów wiejskich i rozwoju sołectwa Górażdże.

Celem spotkania było szerokie omówienie wspólnej koncepcji strategii rozwoju wsi i współpracy samorządowej oraz koncepcje promocji obszarów wiejskich. Przybyłych liderów w zagadnienia wprowadził burmistrz Joachim Wojtala, przedstawiając program realizacji projektów planowanych, współfinansowanych z udziałem środków budżetowych gminy i udziałem środków zewnętrznych – m.in. budowę boisko sportowego do siatkówki na placu wiejskim w Górażdżach. Burmistrz poinformował także o działaniach zmierzających do poprawy wizerunku wsi ze szczególnym uwzględnieniem bardzo zaniedbanych i opuszczonych posesji. Zwrócił się z prośbą o poparcie tych działań.

Burmistrz zaproponował również sołectwu Górażdże objęcie honorowej funkcji współorganizatora tegorocznych uroczystości dożynkowych. Po dyskusji i wymianie poglądów przedstawiciele organizacji działających na terenie wsi wyrazili pełną aprobatę dla inicjatywy burmistrza. Podczas spotkania ustalono podstawowy plan działania i kierunki, w których powinny rozwijać się działania zespołu liderów w celu jak najlepszej organizacji święta plonów, co jest niezbędne do jego pomyślnej realizacji. Burmistrz podkreślił, iż zaangażowanie się w powyższe projekty dobrze przysłuży się rozwojowi aktywności społecznej mieszkańców sołectwa.

Uczestnicy ustalili termin kolejnego spotkania w celu omówienia priorytetowych zadań, podziału obowiązków i ram czasowych dotyczących organizacji Żniwnioka 2013, który odbędzie się 1 września na boisku sportowym Klubu Sportowego Górażdże.

gorazdze_1.jpeg

gorazdze_2.jpeg

W spotkaniu uczestniczył również radny Rady Miejskiej Krzysztof Klama, sołtys - Andrzej Doleżych wraz z członkami Rady Sołeckiej – Kornelią Sowadą, Rafałem Kubiczkiem i Piotrem Wojtallą, animator życia kulturalno – społecznego w sołectwie – Janusz Gurgul, dyrektor Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej – Dorota Koncewicz, przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Górażdże - vice prezes Jacek Kozubek i sekretarz Zuzanna Bieńkowska, członkinie Stowarzyszenia Górażdżańskie Babki z Klasą - prezes Alicja Gałka i członek zarządu Elżbieta Nowak, prezes OSP Górażdże – Piotr Harmansa, a także inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Patrycja Bugno.