Mogiła w Kamieniu Śląskim zostanie odnowiona

Gmina Gogolin uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Ku pamięci - zbiorowa mogiła powstańców w Kamieniu Śląskim”. Środki w wysokości 49 875 zł zostaną przeznaczone na przeprowadzenie prac renowacyjno-konserwatorskich zbiorowej mogiły powstańców śląskich na terenie cmentarza parafialnego w Kamieniu Śląskim.

Zbiorowa mogiła powstańców śląskich jest miejscem upamiętniającym poległych w walce na rzecz państwa polskiego. Mogiła pochodzi z lat 60. XX wieku i jak wynika z kontroli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków) wymaga już gruntownej renowacji. Dlatego samorząd gminy Gogolin zlecił opracowanie programu prac renowacyjno – konserwatorskich i otrzymał pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie prac remontowych. W ramach otrzymanego dofinasowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostaną wykonane prace renowacyjno – konserwatorskie, m.in. usunięcie wtórnych wypraw tynkarskich wraz z siatkami podtynkowymi, oczyszczenie struktury odlewu betonowego, uzupełnienie ubytków, likwidacja spękań, rekonstrukcja zdestruowanej kuli, oraz konserwacja tablic z nazwiskami poległych, oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie struktury płyt.

Celem projektu jest podtrzymanie pamięci o poległych powstańcach i troska o mogiłę, stanowiącą materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem. Realizacja projektu będzie służyć podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji narodowej, promocji, jak i edukacji historycznej i patriotycznej.

Wniosek o dofinansowanie inwestycji złożył Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Pozyskane środki pochodzą z programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Kwota wsparcia: 49 875,00 zł.

 

Dofinansowanie grób powstańców (1).jpeg

Dofinansowanie grób powstańców (2).jpeg