Międzynarodowy projekt

Gmina Gogolin została zaproszona do udziału w projektach realizowanych przez czeski Pisek i miasto Szczyrk. Projekty mają charakter edukacyjny, służą również integracji dzieci i młodzieży.

Spotkanie inaugurujące realizację trójstronnego projektu odbyło się (9.04.) schronisku „Studeniczne” koło Piska. Projekt będzie realizowany przez szkoły gminy Pisek, miasto Gogolin i miasto Szczyrk. W spotkaniu inauguracyjnym uczestniczył Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala,  Wójt Piska Oldřich Rathouský, Zastępca  Burmistrza Szczyrku Wojciech Kufel z delegacją oraz dyrektor szkoły w Pisku Dagmar Adamova, dyrektor PSP nr 3 Kinga Kaptur i zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Gogolinie Krystyna Skoczylas. Spotkali się również nauczyciele, którzy będą realizować projekty: Andrzej Halski, Anna Bekiesz oraz inspektor Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie Piotr Giecewicz. Projekt pod nazwą „Integracja polsko – czeskiej młodzieży” składa z trzech segmentów: „Biblia – księga, która nas łączy”, „Sportowy dziesięciobój”, „Droga do chleba”. 

Podczas spotkania omówiono szczegółowo poszczególne segmenty projektu przedstawione przez Josefa Byrtusa, Marie Byrtusovą i Petra Sikorę. Uzgodniono m. in. terminy spotkań i zakres uczestnictwa dzieci i młodzieży z gminy Gogolin. Warto przy tym podkreślić, iż po raz pierwszy strona czeska zaprosiła Gminę Gogolin do udziału w projekcie poprzez który gmina będzie korzystać z środków Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Pisek_net.jpeg

„Biblia – księga, która nas łączy” (realizacja w Pisku, 2 dwudniowe spotkania, 7 uczniów + 2 opiekunów)

Uczestnicy projektu pochylą się na Biblią, zapoznają się również z kroniką parafialną prowadzoną w Pisku od 1577 r. oraz zapoznają się z tradycją związaną z działalnością św. św. Cyryla i Metodego. Celem projektu jest również ukazanie piękna języka hebrajskiego. W ramach projektu będą realizowane bloki tematyczne: „Biblia i jej znaczenie w kulturze europejskiej”, „Biblia jako źródło inspiracji”, „Miłosierny Samarytanin – postrzeganie świata”, „Quo vadis – nawiązanie do dzieła H. Sienkiewicza. Odbędą się również spotkania z alfabetem hebrajskim „Słodkie litery”, czyli wspólne wytwarzanie wyrobów cukierniczych z dekoracją w formie hebrajskich liter. Pierwsze spotkanie zaplanowano w dniach 24-26 04. 2013 r.

„Sportowy dziesięciobój”   (realizacja w Pisku, 15-16.05.2013r.)

W ramach projektu  planuje się dwudniowe spotkanie sportowe w którym będzie uczestniczyć 10 uczniów i 2 opiekunów.

„Droga do chleba” (realizacja w Pisku, 10 uczniów + 2 opiekunów, pięciodniowe spotkanie w Pisku – 16 – 20.09.2013r.)

W ramach spotkania uczestnicy będą pracować w blokach tematycznych, zastanowią się nad  znaczeniem chleba w życiu człowieka, będą badać konteksty kulturowe związane z symboliką chleba, będą również wspólnie piec chleb. Realizacja projektu będzie połączona z rekreacją i odkrywaniem walorów miejscowej przyrody.