Stowarzyszenie Okaż serce innym podsumowało 5-letnią kadencję

25 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym”. Podsumowano nie tylko ubiegłoroczną działalność, ale również w związku z zakończeniem kadencji – pięcioletnie dokonania stowarzyszenia. Powołany został także nowy skład zarządu oraz komisji rewizyjnej.

Prezesem Zarządu Stowarzyszenia pozostała Gizela Sapok, a w skład zarządu weszli ponownie Izabela Olczyk (wiceprezes), Ewa Bury (sekretarz), Beata Kowalczyk (skarbnik), Krystian Komander (członek) i Marta Wiora (członek). W związku z ubiegłoroczną rezygnacją z pracy w stowarzyszeniu Joanny Bassek, po ponad roku ponownie obsadzony został wolny wakat w zarządzie - funkcję członka pełnić będzie Małgorzata Lepich. Natomiast w skład komisji rewizyjnej weszli: Katarzyna Figiela (przewodnicząca), Waltrauda Wicher oraz Lidia Herok.

W roku 2019 stowarzyszenie udzieliło pomocy finansowej 25 rodzinom. Dzięki pozyskanym funduszom udało się wesprzeć osoby potrzebujące łączną kwotą 10 276,87 zł, która została przeznaczona m.in. na zakup leków, środków opatrunkowych, żywności, sprzętu rehabilitacyjnego i opału. Współpraca z Bankiem Żywności w Opolu pozwoliła natomiast na sprowadzenie pomocy żywnościowej dla 250 osób na kwotę 51 041,14 zł.

 

 

Na uwagę zasługuję fakt, iż mimo rezygnacji członka zarządu, stowarzyszenie prężnie działało w ograniczonym składzie, podejmując kolejne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Niemal w każdym miesiącu ubiegłego roku, stowarzyszenie organizowało dla swoich podopiecznych, jak również wszystkich chętnych mieszkańców gminy, ciekawe wydarzenia i akcje:

styczeń – udział w XIII Koncercie Charytatywnym „Otwarte Serce” na rzecz mieszkańca gminy Gogolin;

marzec - udział w pracach kapituły Nagród Burmistrza Gogolina „Zwykli Niezwykli” oraz w Gminnym Kiermaszu Wielkanocnym i konkursie „Ozdabiamy Plac Benedyktyński na Wielkanoc”;

kwiecień - współorganizacja wielkanocnego śniadania dla podopiecznych DSS w Kamionku i OPS w Gogolinie;

maj - wsparcie organizacji festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka;

czerwiec - współorganizacja biesiady międzypokoleniowej „Roztańczony Gogolin”;

sierpień - zbiórka pieniężna podczas imprezy „Muzyczny Kogel – Mogel”;

wrzesień - pomoc w organizacji „Otwartych Drzwi” Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku;

październik - organizacja „Jesiennych warsztatów kreatywnych” dla podopiecznych DSS, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krapkowicach, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach, podopiecznych gogolińskiego OPS’u oraz seniorów z gminy Gogolin;

listopad - organizacja spotkania integracyjnego z okazji andrzejek;

grudzień - udział w spotkaniu inaugurującym publikację książki „Uśmiech dziecka”, w ramach projektu „Opolska mama ma moc” oraz współorganizacja corocznej wigilii dla osób samotnych i potrzebujących.

Łącznie w latach 2015 – 2019, stowarzyszenie rozpatrzyło 240 wniosków o przyznanie pomocy. Przeprowadziło 14 zbiórek publicznych, podczas których zebrało 42 893 zł na rzecz konkretnych osób, potrzebujących wsparcia. W ramach współpracy z Bankiem Żywności w Opolu oraz sklepem Tesco w Krapkowicach, pomoc żywnościową otrzymało ponad tysiąc osób na łączną kwotę 363 878 zł. Ponadto stowarzyszenie organizowało kiermasze odzieży używanej, warsztaty kreatywne i kulinarne, okolicznościowe spotkania dla dzieci i młodzieży oraz osób samotnych, chorych i potrzebujących, a także wspierało akcję pomocową dla Ukrainy „Podaruj kilogram miłości”.

Gratulacje zarządowi oraz wszystkim członkom stowarzyszenia złożył Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. – To piękne i budujące, że tak niewielka grupa ludzi, potrafi zdziałać tak wiele i pomóc tak wielu osobom. Pokazujecie, że naprawdę warto to robić!– mówił podczas zebrania, dziękując za dotychczasową działalność i wyrażając nadzieję na kolejne inicjatywy.