Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

W piątek 26 czerwca odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Seniorów, która spotkała się po raz pierwszy w tym roku. Omawiano sprawy bieżące, rozmawiano także o inicjatywach, które zrealizowane zostaną w najbliższej przyszłości.

Przede wszystkim jednak członkowie Rady zauważyli i docenili niełatwą pracę gogolińskiego samorządu i jednostek organizacyjnych w okresie pandemii koronawirusa. Na ręce kierownik Izabeli Olczyk oraz burmistrza Joachima Wojtali, przewodniczący Jan Nadbrzeżny złożył podziękowania za skuteczne wsparcie lokalnej społeczności w tym trudnym dla wszystkich okresie. Kwiaty wręczono także Ali Łukaszczyk, która na posiedzeniu reprezentowała dyrektor Barbarę Dołowicz, z prośbą o przekazanie wszystkim pracownikom Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionków wyrazów uznania i wdzięczności za pracę w tak trudnych i niebezpiecznych warunkach.

W wolnych wnioskach podjęte zostały także tematy związane z nadchodzącymi inwestycjami oraz zadaniami, które będą służyć m.in. seniorom z gminy Gogolin. Burmistrz Joachim Wojtala poinformował Radę, iż pracownicy gogolińskiego magistratu złożyli kolejny wniosek na realizację projektu transgranicznego – tym razem pozyskane środki mają zostać przeznaczone na utworzenie w Gogolinie ogrodu sensorycznego, ukwieconego miejsca, sprzyjającego relaksowi i wypoczynkowi, które będzie dedykowane również osobom starszym. Rewitalizacja parku, w którym ma powstać ogród będzie przeprowadzana etapami, nie tylko w ramach unijnego projektu, ale również siłami samorządu gminy Gogolin. Burmistrz nawiązał także do głośnej ostatnimi czasy sprawy rzekomej sprzedaży 0,5 ha terenu w parku przy ul. Ligonia. Burmistrz poinformował, iż nieprawdą jest, że zapadła decyzja w tej sprawie; zapewnił także, że wszelkie plany będą konsultowane z przedstawicielami różnych środowisk, w tym również środowiska senioralnego. Członkowie Rady otrzymali również informacje dotyczące powstania w Gogolinie Centrum Bioróżnorodności – miejsca, które będzie nie tylko formą ochrony fauny i flory, ale także wspaniałym miejscem wypoczynku oraz organizacji spotkań, np. pikników czy plenerowych koncertów dla całych rodzin.