Wizyta studyjna oraz posiedzenie Zarządu SAO

Farma fotowoltaiczna uruchomiona w Sebastianeum Silesiacum oraz projekt POWERTY. To główne tematy spotkania, które odbyło się 15 czerwca w Kamieniu Śląskim. O przedsięwzięciu w Instytucie Naukowo-Badawczym, historii obiektu i zastosowanej przy jego budowie technologii OZE w ramach wizyty studyjnej opowiadał ks. prof. Zygfryd Glaeser.

Projekt POWERTY omówili: Anna Grodzińska - koordynator projektu oraz ekspert dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, prof. PWSZ w Nysie, który zaprezentował idee prostych domów pasywnych. Przypomnijmy POWERTY, czyli „Odnawialne źródła energii dla grup wrażliwych” jest to międzynarodowe przedsięwzięcie partnerskie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPE.

Podczas spotkania odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, na którym podsumowany został Raport z realizacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej oraz Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a także dyskutowano na temat Planu Integracji Publicznego Transportu oraz dalszych kierunków działań Biura SAO w zakresie zielonych technologii.