Stan pogotowia przeciwpowodziowego

W związku z utrzymującymi się od kilku dni opadami deszczu i podniesionym stanem wód w Odrze Starosta Krapkowicki Zarządzeniem Nr AO.120.68.2020 ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie wszystkich gmin powiatu krapkowickiego.

PDFZarządzenie Starosty Krapkowickiego w sprawie ogłoszenie pogotowia ppow.pdf

Można spodziewać się dalszego podnoszenia poziomu wody ale nie powinno to stanowić większego zagrożenia powodziowego dla miejscowości Gminy Gogolin położonych nad Odrą. Sytuacja na bieżąco jest monitorowana przez pracowników Gminnego Centrum Reagowania. W razie realnego zagrożenia zostanie uruchomiony Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego a mieszkańcy będą informowani na bieżąco o sytuacji powodziowej.