Na półmetku Konkursu Piękniejsza Gmina Gogolin

Komisja konkursowa zakończyła ocenę działań w 2012 r. w ramach gminnego konkursu „Piękniejsza Gmina Gogolin”. Po dwóch ocenach rocznych prowadzi sołectwo Kamień Śląski.

Według przyjętych kryteriów konkursowych oceniano sołectwa i dzielnice oraz działania sołtysów, przewodniczących dzielnic i grup liderów. Komisja konkursowa w skład której wchodzi 11 przedstawicieli sołectw i 2 przedstawicieli Burmistrza Gogolina była zgodna w ocenie. We wszystkich trzech kategoriach najwyżej oceniono sołectwo Kamień Śl., dzielnicę Gogolin – Karłubiec i sołectwo Kamionek. Członkowie komisji oceniali m. in. działania promocyjne, proekologiczne, aktywność, innowacyjność, dbałość o estetykę i ład przestrzenny, działania w zakresie wolontariatu oraz umiejętność prezentowania wypracowanego dorobku.  Zgodnie z wytycznymi Akcji „Wieś przyszłości” oceniano również działania mające na celu trwały rozwój miejscowości/ dzielnicy, która (w założeniu) powinna być miejscem atrakcyjnym nie tylko do życia, ale również do  inwestowania.

Konkurs został ogłoszony w 2011 r. z inicjatywy burmistrza Joachima Wojtali w celu aktywizacji działań na rzecz poprawy warunków życia i atrakcyjności sołectw i dzielnic. Działania podejmowane w ramach konkursu są oceniane w cyklu rocznym, konkurs trwa do 2014 r. Należy dodać, iż dalsze współzawodnictwo zapowiada się bardzo ciekawie, gdyż kolejność sołectw (po ocenie) jest taka sama jak w ubiegłym roku.

 

Kolejność po ocenie 2012 r.

I

Sołectwo Kamień Śl.

II

Dzielnica Gogolin - Karłubiec

III

Sołectwo  Kamionek

IV

Sołectwo Malnia

V

Sołectwo Chorula

VI

Sołectwo Odrowąż

VII

Sołectwo Zakrzów

VIII

Sołectwo Dąbrówka

IX

Sołectwo Górażdże

X

Dzielnica Gogolin - Strzebniów

XI

Sołectwo Obrowiec

Punktacja za 2012 rok:

  karta solectwo 2012.jpeg karta lider 2012.jpeg   karta soltys 2012.jpeg

Więcej o założeniach konkursu poniżej: