Nowa inwestycja w Obrowcu

Po dwóch latach długotrwałej procedury, samorząd gminy Gogolin rozpoczął realizację zadania, polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych, związanych z funkcjonowaniem stawu w Obrowcu.

Operat wodnoprawny został zlecony przez Gminę Gogolin już w lipcu 2018 roku, a jeszcze w grudniu tego samego roku samorząd wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla tej inwestycji do Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Niestety, dopiero we wrześniu 2019 roku, czyli po niemal 9 miesiącach od złożenia wniosku, takowe pozwolenie zostało wydane, co znacznie spowolniło całą procedurę. Tym samym, dopiero w październiku 2019 r. samorząd gminy Gogolin mógł zlecić opracowanie dokumentacji budowlanej, a niemal od razu po jej otrzymaniu złożył wniosek o jej zatwierdzenie do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Dzięki sprawnemu działaniu pracowników gogolińskiego magistratu, udało się w krótkim czasie nie tylko uzyskać pozwolenie na budowę, ale również zwrócić się z zapytaniem ofertowym na realizację tego zadania i podpisać umowę z jego wykonawcą. Inwestycja potrwa do końca bieżącego roku i będzie polegała na wykonaniu urządzeń wodnych, służących do piętrzenia, magazynowania i korzystania z rzeki „Obrowiecki” dla potrzeb gminnego stawu rekreacyjnego w Obrowcu. W ramach zadania zostanie m.in. wykonana betonowa zastawka, mnich piętrząco – zrzutowy, a dno i skarpy cieku „Obrowiecki” zostaną zabezpieczone płytami betonowymi. Koszt tej inwestycji to 148 953 zł.

 

Obrowiec staw.jpeg