Są pieniądze na przebudowę ul. Dębowej

Umowa na dofinansowanie przebudowy ul. Dębowej w Gogolinie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla Województwa Opolskiego w roku 2020 została już podpisana!

Gmina Gogolin otrzymała na ten cel 1 997 437 zł, a pełen koszt tej inwestycji opiewać będzie na 4 060 000 zł. Obie kwoty zostały już zabezpieczone w budżecie gminy. Zadanie, które będzie realizowane jeszcze w tym roku, obejmie 1 – kilometrowy odcinek ulicy Dębowej i ulicy Krótkiej w Gogolinie. Dobudowany zostanie półkilometrowy odcinek nowej drogi, zadanie obejmie również przebudowę istniejącego już traktu. Ponadto w ramach przedsięwzięcia powstanie ścieżka pieszo – rowerowa, oznakowanie poziome i pionowe oraz oświetlenie. To kolejny etap tworzenia gminnej infrastruktury drogowej w ramach budowy „Osiedla Dębowego” w Gogolinie. W 2018 r. wybudowany został 200 m odcinek drogi wraz ze ścieżką pieszo- rowerową, natomiast w 2019 r. gmina wykupiła tereny w celu realizacji bieżącego etapu.

umowa Dębowa.jpeg