Dezynfekcja w gminie Gogolin

Ławki, wiaty przystankowe i obiekty małej architektury w przestrzeni publicznej w całej gminie Gogolin zostały poddane dezynfekcji. W zależności od dalszego rozwoju sytuacji pandemicznej, w razie potrzeby akcja zostanie powtórzona.