Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

logoUE.jpeg
 

Gmina Gogolin realizuje projekt grantowy pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wartość grantu otrzymanego przez Gminę Gogolin w ramach projektu wynosi 69 998,00 zł.

Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych – zdalne nauczanie. Projekt ma celu doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.

W ramach projektu Gmina Gogolin zakupiła 31 laptopów. Zakupiony sprzęt zostanie użyczony uczniom i nauczycielom do realizacji zdalnego nauczania. Natomiast po zakończeniu okresu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zakupiony sprzęt powróci do szkół i będzie wykorzystywany do realizacji zajęć edukacyjnych.

W ramach realizacji projektu gmina objęła wsparciem 4 szkoły podstawowe. Już w maju zakupiony sprzęt komputerowy trafił do 20 uczniów i 11 nauczycieli i jest przez nich wykorzystywany do realizacji zajęć edukacyjnych w trybie zdalnym.