2 miliony dotacji na przebudowę ul. Dębowej


Samorząd Gminy Gogolin pozyskał 2 miliony złotych dotacji na przebudowę ulicy Dębowej w Gogolinie, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość tego zadania to około 4 miliony złotych.


Planowana droga to jeden z elementów układu komunikacyjnego na terenie nowej dzielnicy mieszkaniowej, jaka od 2018 roku powstaje na terenie Gogolina. Zgodnie z zamierzeniami samorządu gminy Gogolin, na „Osiedlu Dębowym” zamieszkać będzie mogło nawet 650 osób. Osiedle zlokalizowane zostanie na prawie 10 hektarach w obrębie ulic: Ligonia, Dzierżonia, Młyńskiej i Dębowej.


Zadanie, które będzie realizowane jeszcze w tym roku, obejmie 1 – kilometrowy odcinek ulicy Dębowej i ulicy Krótkiej w Gogolinie. Dobudowany zostanie półkilometrowy odcinek nowej drogi,  zadanie obejmie również przebudowę istniejącego już traktu. Ponadto w ramach przedsięwzięcia powstanie ścieżka pieszo – rowerowa, oznakowanie poziome i pionowe oraz oświetlenie. To kolejny etap tworzenia gminnej infrastruktury drogowej w ramach budowy „Osiedla Dębowego” w Gogolinie. W 2018 r. wybudowany został 200 m odcinek drogi wraz ze ścieżką pieszo- rowerową, natomiast w  2019 r. gmina wykupiła tereny w celu realizacji bieżącego etapu.

 

ul. Dębowa.png