Zdalna szkoła

 

31 laptopów wraz z oprogramowaniem zakupił samorząd gminy Gogolin w ramach projektu „Zdalna szkoła”. Sprzęt zostanie użyczony na czas pandemii uczniom oraz nauczycielom, w celu realizacji lekcji zdalnych. Potem otrzymają go placówki oświatowe.

Gmina Gogolin otrzymała na ten cel grant w wysokości 69 998 zł. Szkoły podstawowe zgłosiły zapotrzebowanie na 49 sztuki sprzętu (laptopy). W ramach gwarantowanych środków gmina złożyła wniosek na zakup 31 laptopów wraz z oprogramowaniem. Sprzęt zostanie przekazany po podpisaniu stosownych umów.

IMG_5875.jpeg