Informacja KPW ws. stanu liczników wody

 

Szanowni Mieszkańcy gminy Gogolin,

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. o.o. zachęca, by w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w miesiącu kwietniu kontaktować się w sprawie stanu licznika i podlicznika wodomierzy telefonicznie.

Informację o stanie licznika można przekazać pod numerem telefonu: 692 582 008.

Odczyt wodomierzy w pozostałych gospodarstwach domowych w miesiącu kwietniu będzie dokonywany z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Inkasent będzie wyposażony w rękawiczki i maseczkę. Informację o stanie licznika i podlicznika można podać bez konieczności bezpośredniego kontaktu z inkasentem, tj. z zachowaniem bezpiecznej odległości.